Ambtenaar wil sloop Polfermolen

Voorpagina » Toerisme » Ambtenaar wil sloop Polfermolen
Het was een zeer verrassende en korte openbaring van wethouder Remy Meijers inzake het Polfermolen-dossier tijdens het live verkiezingsdebat woensdagavond 28 februari bij TV Valkenburg. Het eerste dossier dat door de lijsttrekkers van PGP en D66 besproken werd was de Polfermolen.
Lijsttrekker Etienne Ruigers (D66) is voorstander van het slopen van de Polfermolen. “Het gebouw is niet efficiënt, het gebouw is slecht gemaakt en het gebouw gaat ons miljoenen kosten de komende jaren”. Interviewer Jan Martens vraagt: ” Hoe gaat u dit oplossen?” waarop Ruigers zegt: “Die oplossing heb ik al eens eerder verteld. We zetten twee bulldozers voor de deur en duwen het plat”.
Martens vraagt aan Meijers: “Gaat u hem helpen?” Meijers: :”Ik nog niet zo snel. Ik weet dat mijn directeur Middelen (directeur Financiën, red) graag in de tweede bulldozer zou zitten”….
Kijk het bovenstaande hieronder terug:

Zoals TV Valkenburg al meldde is de gemeente nu op zoek naar kopers voor de Polfermolen. Daarbij hanteert de gemeente 9 uitgangspunten die zij in een raadsnota heeft opgenomen.
De passage uit de raadsnota:

Bij de mogelijke verkoop van de Polfermolen gelden de volgende uitgangspunten:

 1. De nieuwe invulling van het gebouw moet een relatie hebben met Valkenburg en haar omgeving;
 2. Wanneer het gebouw verkocht wordt, dan zal de ondergrond in erfpacht worden uitgegeven;
 3. Indien het concept het toestaat, dient de sporthal binnen het gebouw gehandhaafd te blijven. De sporthal en de ondergrond van de sporthal zullen in dit geval in eigendom blijven van de gemeente;
 4. Voor het zwembad geldt dat binnen de financiële uitgangspunten van de raad een zwembad door de gemeente kostentechnisch niet meer te exploiteren is. Wanneer de nieuwe eigenaar van het complex een zwembadfunctie wil handhaven (bijvoorbeeld een doelgroepenbad), dan kan de gemeente eventueel ondersteunen door gebruikers / doelgroepen / verenigingen financieel via een subsidierelatie te ondersteunen;
 5. Het is ook mogelijk dat een marktpartij het gehele complex voor een nieuwe functie wil gaan gebruiken. In dit scenario zal de gemeente zelf elders een sporthal realiseren;
 6. Het is ook mogelijk dat een marktpartij de Polfermolen wil slopen en op de vrijkomende locatie een heel nieuw plan wil realiseren (woningbouw en zorgwoningen is uitgesloten). Op de vrijkomende locatie is dan wellicht nog ruimte voor de bouw van een nieuwe sporthal;
 7. De prijs voor het gebouw is afhankelijk van de financiële draagkracht van het businessplan en van de functies die in het gebouw worden ondergebracht;
 8. Het huidige personeel van de Polfermolen dient zoveel als mogelijk binnen de nieuwe functies van het gebouw tewerkgesteld te worden;
 9. De marktpartij dient een businesscase te ontwikkelen. Daaruit moet blijken of het gepresenteerde concept haalbaar is en welk bedrag voor de Polfermolen betaald kan worden.
  Wethouder Remy Meijers wil in mei van dit jaar uitsluitsel van bureau Brink die voor de gemeente de komende weken op zoek gaat naar een geschikte kandidaat.

Hieronder kunt u het gehele debat tussen PGP en D66 terugkijken.

← Vorig bericht

Koude, droge en zonnige februarimaand

IJs op Geulvijver is niet dik genoeg om te schaatsen

Volgend bericht →