Uitgever zoekt bezorgers – gemeente betaalt oudpapier ophalen door

Voorpagina » Toerisme » Uitgever zoekt bezorgers – gemeente betaalt oudpapier ophalen door

Uitgever Remy Bordewin van de bladen ‘Kijk op Valkenburg’, ‘Lyfestyle’ en ‘Mazjerang’ is op zoek naar bezorgers. “De boodschap in deze bladen dient bij de inwoners te komen”, zegt Bordewin in een oproep.
“Het idee is dat wij graag de bladen willen laten bezorgen in Valkenburg aan de Geul door meerdere verenigingen en jullie krijgen hier een mooie vergoeding voor. De vergoeding is afhankelijk van het aantal wijken/brievenbussen. Even een reken voorbeeld: stel de vereniging brengt met 10 leden/bezorgers de uitgave naar circa 3.400 brievenbussen, dan krijgt de vereniging per blad dat wordt bezorgd ongeveer € 250,- per keer. Bezorgd de vereniging in één loop twee bladen, ontvangt ze circa € 500,-“.
Welke vereniging en verenigingsleden melden zich aan bij Remy Bordewin via remy@kijkopvalkenburg.nl
Vergoeding inzameling oudpapier blijft in stand ondanks niet ophalen
Verenigingen die in de gemeente oudpapier ophalen, ontvangen hiervoor een minimumvergoeding. Omdat in deze crisissituatie geen oudpapier wordt opgehaald, lopen verenigingen nu deze inkomsten mis. De intergemeentelijke adviesgroep binnen de Veiligheidsregio Covid-19 adviseert om te blijven voldoen aan de contractueel overeengekomen vergoedingen ten aanzien van de regionale papierinzameling. “Dit is conform het algemene Rijksbeleid om continuering van betalingen te volgen ondanks het gegeven dat er geen prestatie wordt geleverd. Achteraf wordt hierover een standpunt ingenomen. Het College wil deze lijn graag volgen”, aldus de gemeente Valkenburg aan de Geul.

← Vorig bericht

Tweet Camille Oostwegel: "Ik nodig u uit om te komen kijken"

Pastoor-administrator René Graat begraven

Volgend bericht →