Uitkomst enquete VVV-Zuid Limburg over het zomerseizoen 2006

Voorpagina » Nieuws » Uitkomst enquete VVV-Zuid Limburg over het zomerseizoen 2006

Was het een goed, middelmatig of slecht seizoen ?

De verblijfssector in Zuid-Limburg laat verschillende geluiden horen over de afgelopen zomerperiode, echter tenderend naar positief. Het blijkt moeilijk om één lijn te trekken. De groepsaccommodaties en hotels geven in meerderheid aan hetzelfde of beter gedraaid te hebben dan het afgelopen jaar, de vakantiewoningen en campings geven in meerderheid aan hetzelfde of minder gedraaid te hebben. De dagattracties geven in meerderheid aan een betere zomer te hebben gehad. De resultaten van juli versus augustus liepen echter sterk uiteen. De resultaten naar maand hingen nauw samen met de weersafhankelijkheid van het type attractiebedrijf dat werd bevraagd. VVV Zuid-Limburg concludeert dit n.a.v. een enquête uitgevoerd onder een representatief deel van het bij haar aangesloten bedrijfsleven.

Onderstaand een samenvatting van de resultaten:

De hotelsector

De hotelsector is over het algemeen tevreden over de afgelopen zomermaanden. 45% van de hotels gaf aan beter gedraaid te hebben als afgelopen jaar. 31% spreekt van eenzelfde resultaat en 24% meldt minder boekingen gehad te hebben dan verleden jaar. Als reden voor de relatief goede bezetting binnen de hotellerie geeft 60% van de bedrijven aan dat zij wel gevaren hebben bij de grote evenementen van deze zomer, zoals de Tour de France en de Welt Reiter Spiele.

De groepsaccommodaties

Ook de groepsaccommodaties zijn in meerderheid tevreden over de bezetting deze zomer. 55% van de bedrijven geeft aan eenzelfde resultaat te hebben als afgelopen jaar. 22% spreekt van een betere bezetting en eveneens 22% spreekt van een mindere bezetting. Bij de groepsaccommodaties was echter nauwelijks sprake van gasten via evenementen.

De vakantiewoningen

De vakantiewoningen laten een uiteenlopend beeld zien. De meeste eigenaren van vakantiewoningen en appartementen laten een minder positief geluid horen. 60% van de eigenaren van vakantiewoningen geeft aan minder gasten gehad te hebben dan afgelopen jaar. 30% spreekt van een zelfde seizoen en 10% spreekt van een betere zomer. De positieve geluiden komen vooral vanuit de grote exploitanten van vakantiewoningen en vakantie appartementen. De negatieve geluiden komen in meerderheid van de kleinschalige ondernemers, dus de bedrijven met minder dan 10 eenheden. Als reden voor de zwakkere bezetting wordt het extreme weer het meest als verklaring genoemd, waardoor last minute boekingen achter bleven.

De campings

Het beeld bij de campings is sterk diffuus. De helft van de bevraagde ondernemers (52%) geeft aan dat 2006 minder was dan 2005. Als verklaring wordt met name genoemd de hitte in juli en de afwezigheid van water op de betreffende camping en het extreem natte weer in augustus waardoor er minder last minute aankomsten waren. De andere helft (48%) geeft aan dat de maanden juli en augustus hetzelfde (19%) of beter (29%) waren dan in 2005. Er volgt geen eenduidige reden voor de betere bezetting bij deze laatste groep, ofschoon ook hier evenementen zoals de Tour de France en de Welt Reiter Spiele vaak genoemd worden.

Type gast

Wanneer gekeken wordt naar het type gast dat de afgelopen 2 maanden in Zuid-Limburg verbleef, dan blijkt dat de zomermaanden een bonte mix van 50+ers, gezinnen met kinderen en jonge tweeverdieners registreerde. De meeste gasten kwamen uit Nederland.

Verblijfsduur

De korte vakanties blijven de boventoon voeren. Uit de bevraging van de ‘winterharde’ bedrijven (hotels, vakantiewoningen) blijkt dat 57% van de gasten een weekend of midweek in Zuid-Limburg verbleef. 33% van de gasten verbleef ongeveer een week in Zuid-Limburg en slechts 10% bleef langer dan een week. Hiermee wordt het beeld bevestigd dat Zuid-Limburg een echte ‘tussendoor’ bestemming is geworden, ook in de zomer. De enige sector waar nog écht sprake was van lange vakanties, was bij de campings. Daar verbleef 58% van de gasten een week of langer.

Gesignaleerde ontwikkelingen

Er is aan de ondernemers gevraagd of zij nog enkele nieuwe of bijzondere ontwikkelingen signaleren. Een opvallend aantal ondernemers gaf aan dat zij merken dat gasten nadrukkelijker vragen naar luxe én dat zij steeds meer gasten ontvangen die naar Zuid-Limburg komen om te sporten. Wielrennen, fietsen en wandelen worden daarbij het meeste genoemd.

De dagattracties

Van de bevraagde dagattracties geeft 80% aan eenzelfde of betere zomer gehad te hebben dan in 2005. Wat wél door diverse bedrijven vermeld wordt, is het gegeven dat juli en augustus vaak maar moeilijk met elkaar vergeleken kunnen worden. Het ene bedrijf was enthousiast over de resultaten in de julimaand terwijl het andere bedrijf juist meldde in augustus goed gedraaid te hebben tegen een zwakke juli. De resultaten hingen daarbij, zoals logisch is, sterk af van de extreme verschillen tussen beide maanden en de weers(on)afhankelijkheid van het type bedrijf dat bevraagd werd.

← Vorig bericht

Een 13 km lange hoogtewandeling

CDA wil behoud kaartverkoop

Volgend bericht →