Uitslag poll: "Er komen steeds meer (deels) rookvrije terrassen"

Voorpagina » Toerisme » Uitslag poll: "Er komen steeds meer (deels) rookvrije terrassen"

Het landelijke, maar ook lokale, nieuws dat er een nieuwe trend is naar meer (deels) rookvrije terrassen in Nederland leverde nogal wat commotie op. Voor TV Valkenburg reden om onze bezoekers afgelopen week te polsen wat zij er van vinden.

Uitslag poll

374 mensen brachten hun stem uit:
47,59% is het er mee eens
32,35% is het oneens
20,05% geen mening
Op (o.a. onze) social media ontstonden er veel discussies over dit (landelijke) nieuws met uiteenlopende uitgangspunten zoals: “betutteling”, “geen stank meer” of “derving inkomsten horeca”. Gezien het hoge percentage ‘eens’ en ‘geen mening’ (samen 67,54%) lijkt dat laatste echter een minder groot risico.

Roken in Nederland, Zuid-Limburg en onze gemeente

In 2018 rookte landelijk 22,4% van de mensen (18 jaar en ouder), 25,7% door mannen en 19,2% door vrouwen. De leeftijdsgroepen 20-24 en 25-29 staken er bovenuit met respectievelijk 32,6% en 27,9%. 65+ en 20- rookten onder het gemiddelde. In 1990 was het landelijk gemiddelde 35,7%, het is al jaren een neerwaardse trend.
Roken en opleidingsniveau (landelijk 2017), hier valt op dat zowel mannen als vrouwen in de leeftijdsgroepen 25-45 en 45-65 met een laag opleidingsniveau aanmerkelijk meer roken. Door mannen met een laag opleidingsniveau in de leeftijdsgroep 25-45 zelfs 46%, dat is meer dan twee keer zoveel als hoogopgeleiden in dezelfde groep.
Meeroken (inademen van tabaksrook uit de omgeving door niet-rokers, cijfers 2018), 13,4% van 18 jaar en ouder geeft aan minder dan 1 uur per dag ‘mee te roken’ en 7,7% 1 uur per dag of meer.
Laatste onderzoek op regionaal en gemeentelijk niveau (2016):
Landelijk 2016: 20,5% rookt (19 jaar en ouder)
Zuid-Limburg: 21,6%
Gemeente Valkenburg aan de Geul: 18%
Wijken binnen onze gemeente:
Centrum: 21%
Houthem – St. Gerlach: 20%
Schin op Geul – Oud Valkenburg: 16%
Sibbe – IJzeren: 18%
Berg en Terblijt – Vilt: 17%
Walem: 11%
(bron: https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/roken)
foto: archief TV Valkenburg, algemeen straatbeeld Grotestraat Centrum, personen op de foto hebben geen relatie met het onderwerp in dit bericht.

← Vorig bericht

Nieuw bodemonderzoek Nieuweweg/Reinaldstraat nodig

Diamanten huwelijk echtpaar in Schin op Geul

Volgend bericht →