De aanleg van de geplande nieuwe brug over de Geul in Schin op Geul is uitgesteld naar de toekomst. De uitvoering van het nieuwe fiets- en wandelpadenroute in Schin op Geul heeft enige vertraging opgelopen en daardoor ook de aanleg van de nieuwe brug.

De welzijnscommissie buigt zich momenteel over dit project en de betreffende beleidsambtenaar van de gemeente Valkenburg aan de Geul, Roy Hennekens, deelde desgevraagd mede dat de planning is dat de brug er zal liggen voor de komende vakantieperiode.

Tekst en foto Hein Reuters, TV Valkenburg © 2015