Uitstel behandeling begroting ?

Voorpagina » Toerisme » Uitstel behandeling begroting ?

Vier van de vijf partijen in de Valkenburgse gemeenteraad willen uitstel van behandeling van de begroting voor volgend jaar en de volgende jaren. Dat werd maandagavond duidelijk tijdens de behandeling van de jaarrekening 2015. CDA, Algemeen Belang, D66 en VVD stelden dit voor. PGP, de partij van wethouder Meijers van financiën, voelt niet voor uitstel.
De accountant van de gemeente Valkenburg aan de Geul wil vooralsnog geen akkoord geven op de jaarrekening 2015. Er is een gat van circa 1 miljoen euro. De politieke partijen willen nu, zonder een richtinggevend advies van de accounts, geen decharge aan het College van B&W geven.

Een passage uit de besluitvorming van de Kadernota 2016:
“Ons college aanvullende begrotingskaders mee te geven voor de duurzame dekking van tekorten. Mocht bij het opstellen van de nieuwe meerjarenbegroting blijken dat ook die aanvullende kaders nog ontoereikend zijn voor het verkrijgen van duurzaam begrotingsevenwicht, dan zullen wij de nieuwe begroting sluitend maken met een bezuinigingsstelpost voor bestaand beleid en een bezuinigingstaakstelling voor nieuw beleid. De eerste bezuinigingsstelpost moet tijdens de behandeling van de begroting op 8 november 2016 concreet worden ingevuld. De taakstelling voor nieuw beleid hoeft pas te worden ingevuld zodra dat nieuw beleid in gang wordt gezet”.Indien de gemeenteraad komende maandagavond besluit om de jaarrekening niet te accorderen en de behandeling van de Kadernota 2016 uit te stellen tot de vergadering van 15 augustus a.s., hopen de fracties tijd te kopen om een richtinggevend advies van de accountants te krijgen. Het wachten is op cijfers van de gemeente Maastricht, aldus een van de accountants. Wethouder Remy Meijers is niet gelukkig met dit voorstel. “Ik weet niet of ik dan een sluitende begroting kan maken voor de vergadering van november 2016”, aldus de wethouder. “Wellicht moet ik extra personeel inhuren om in een dergelijk korte tijd de begroting op orde te krijgen. Het is vakantietijd’.
Math.Knubben, die namens de vier partijen het voorstel aan de commissieleden van E.F.T.R. deed, beargumenteerde “dat er veel op rol staat met voorstellen die een open einde hebben. Had de wethouder voorstellen met goede en juiste kaders gedaan, was het gemakkelijker geweest.
Wim Weerts, Algemeen Belang, hield zich op het standpunt: “voorstellen zonder dekking verdwijnen vanaf nu bij Algemeen Belang in de prullenmand. Paragraaf twee van de Kadernota heeft zeer verstrekkende gevolgen voor de komende jaren”. Weerts doelt op de nieuwe prioriteiten vermeld in de bewuste paragraaf van de Kadernota.
KLIK HIER om dit te lezen op blz. 15 van 25.
Maandag 11 juli vanaf 19:00 uur is het vervolg gepland in de raadzaal. Het is een openbare vergadering.
← Vorig bericht

De bewoners van Fonterhof maken een cruise

Komt de Polfermolen in de problemen?

Volgend bericht →