Unanieme steun voor moties VVD en SP.

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Berg en Terblijt » Unanieme steun voor moties VVD en SP.

Inzake nieuwe jeugdzorgwet en accijnsverhoging.Het was maandagavond een historisch dag in de gemeenteraad van Valkenburg aan de Geul. Er werden drie moties ingediend die alle drie unaniem aangenomen werden. Over de gezamenlijke motie voor steun aan de detailhandel in het centrum, zijn gisteren twee publicaties verschenen via deze website.
Twee andere moties, één ingediend door SP-er Peter Visser over de ophanden zijnde nieuwe wet voor de jeugdzorg uit te voeren door de gemeenten, werd unaniem aangenomen. De motie roept de griffie van de raad op om zo snel mogelijk de onderzoeksresultaten bekend te maken. Het gaat dan om het onderzoek dat voormalig staatssecretaris Pieter van Geel op dit moment verricht.

De andere motie, van de hand van VVD-er Jan Vermeer, werd ook unaniem aangenomen. Deze gaat over de gevolgen van de recente accijnsverhoging waardoor de tankstations in de grensstreken veel omzet mis lopen. Mensen gaan over de grens tanken en goedkopere alcohol en tabak inkopen. Ondernemers zien hun omzet fors dalen, waardoor er banen op de tocht komen te staan.

VVD roept op om deze grenseffecten op accijnzen te harmoniseren. De negatieve grenseffecten kunnen grotendeels weggenomen worden door de accijnstarieven te differentiëren c.q. een korting op de accijnzen te geven die geleidelijk oploopt naarmate de afstand van het leverpunt tot de grens korter is, aldus de tekst van de motie.

← Vorig bericht

Burgemeester Martin Eurlings officieel herbenoemd.

Extra subsidie van bijna 7 ton voor Valkenburg.

Volgend bericht →