In de H.Gerlaschuskerk.In het voorjaar van 2009 kochten Evelyn Verheggen, kunsthistorica, en Rob Dückers, inrichter van de schatkamer van de St. Gerlachuskerk te Hout- hem op een veiling te Haarlem twee bijzondere koperplaten.

Deze koperplaten werden in de achttiende eeuw gebruikt voor de vervaardiging van devotieplaten ten behoeve van pelgrims en andere gelovigen die het graf van St.Gerlach bezochten. Evelyn en Rob gaan de komende tijd nader onderzoek naar deze kostbare platen doen.

Na de Hoogmis van zondag 10 januari zullen de koperplaten overgedragen worden en permanent in de schatkamer worden getoond.

Aansluitend zal Evelyn Verheggen een toelichting geven op deze bijzondere stukken.