Update werkzaamheden in het centrum.

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Berg en Terblijt » Update werkzaamheden in het centrum.

Vrijdagmiddag ligt asfalt in Reinaldstraat en L. v.d. Maesenstraat.Reinaldstraat voor zaterdagmorgen klaar
Er is nog veel werk te verzetten om de Reinaldstraat gereed te krijgen voor a.s. zaterdag. Afgelopen zaterdag is de stratenmaker er gestart met het stellen van de trottoirbanden. Afgelopen week is ook in de avonduren langer doorgewerkt. De projectleiding verwachten dat dit deze week ook zal gebeuren.

Woensdag 11 april, donderdag en vrijdag staat het asfalteren van de Reinaldstraat gepland. De tijdelijke rijbaan van de Louis van der Maesenstraat wordt voorzien van een asfaltdek.

Ook de rijwegen van het parkeerterrein Via Villa Nova en het werkgat op het Theodoor Dorrenplein, de locatie fijnslibafscheider bij de Kiosk, krijgen een asfaltdek. Aanstaande donderdag worden de nieuwe lichtmasten langs de Reinaldstraat geplaatst.
Met het aanbrengen van de trottoirbestrating in de Reinaldstraat wordt na de Amstel Gold Race gestart.
Vrijdagmiddag ligt asfalt in L.v.d. Maesenstraat
De rioleringswerkzaamheden in de Louis van der Maesenstraat zijn afgerond. Voor de toerversie Amstel Gold Race zal de straat geasfalteerd worden. Dat zal bouwasfalt zijn i.v.m. de aanstaande nieuwbouw van het winkelcentrum Aan de kei.

Zo snel mogelijk worden de parkeervakken langs de Louis van der Maesenstraat weer in bedrijf genomen. Op het Th. Dorrenplein is de nieuwe transformator geplaatst. De voorbereidingen voor het kabel- en leidingwerk worden opgestart.
Werk in winkel- en historisch centrum
De nutsbedrijven voeden deze week zowel in het winkel- als historisch centrum kabel- en leiding-werkzaamheden uit.
De locaties zijn:
• dinsdag 10 april van 07.30 tot 16.15 uur geen doorgang mogelijk St. Pieterstraat/kruising Pastoor Sartonstraat, oversteek gasleiding;
• 10 april Poststraat, plaatsen laagspanningskast;
• 10 april Walravenstraat, overname waterleiding;
• 10 t/m 13 april St.Pieterstraat, vervangen gasleiding in trottoirs; • 10 t/m 13 april Dr. Erensstraat, diverse locaties nutswerkzaamheden;
• 11 april Hoek Reinaldstraat / Nieuweweg, overname gasleiding;
• 13 april Hoek Berkelstraat / Hovetstraat, overname gasleiding;
• 13 april Hoek Reinaldstraat / Louis van der Maesenstraat, overname waterleiding.
Kruising Nieuweweg/Lindenlaan/Reinaldstraat
Het kruispunt met de Nieuweweg wordt opengesteld als de Reinaldstraat gereed is. Doorgaand verkeer is dan weer mogelijk. De wegafzetting/wegomleiding wordt dan opgeheven.
Verkeer uit alle richtingen kan dan weer de reguliere route rijden.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jos Bauer via email: jegdbauer@gmail.com, of per telefoon: 06 81 27 17 77.

← Vorig bericht

Ready 3 blijft scoren.

Dit jaar herstel wegdek spoorbrug.

Volgend bericht →