Upgrading vrijetijdssector moet klaar zijn in 2035

Voorpagina » Nieuws » Upgrading vrijetijdssector moet klaar zijn in 2035

Eén van de pijlers waarop het coalitieakkoord tussen AB, VVD en VSP steunt, is een welvarend Valkenburg met een toekomstbestendige economische en toeristische visie. Want die laatste sector draagt bij aan een leefbaar Valkenburg aan de Geul door middel van werkgelegenheid, een hoog voorzieningenniveau zoals vier supermarkten en leefbaarheid in iedere kern. Wethouder Kevin Rouwette benadrukt dat tegelijkertijd de vrijetijdssector (deels) verouderd is. “We hebben met COVID-19 en de watersnood vorig jaar gezien hoe kwetsbaar deze sector is.”
Een extra probleem vormt de nieuwe dreiging die aanstaande is: de hoge kosten voor verwarming en energie.

Bewoners praten mee
Inwoners kunnen meepraten om de visie tot stand te brengen. Hoe? “We gaan andere wegen daartoe uitzetten. Géén bewonersavonden want daar komen steeds dezelfde inwoners. Misschien gaan we wel een middag bij een supermarkt staan. We willen andere doelgroepen aanboren, zoals de jeugd. Zowel offline als online. Maar dat wordt een opgave,” aldus Rouwette.

Data
“Valkenburg wordt over het algemeen gezien als de toeristische hoofdstad van Limburg,” zegt Rouwette stellig. “Of dat nog steeds zo is, zal ook uit het onderzoek moeten blijken. De manier waarop bezoekers thuis hun keuze maken om naar Valkenburg te komen en waarop deze keuze is gebaseerd. Welke zoektermen gebruiken ze daarbij? Dat willen we ook weten. Met andere woorden: we gaan gegevens – data genoemd – verzamelen,” aldus de wethouder.

Opstellen Visie Vrijetijdseconomie (VTE)
Voor het opstellen van de Visie VTE is een uitgebreid traject uitgezet waarvan de eerste fase nu is afgerond. Vanavond wordt het plan door wethouder Rouwette aan de commissie gepresenteerd. De gemeenteraad heeft voor de verdere uitwerking € 150.000,- gereserveerd. Vanaf nu wordt het projectplan ‘Opstellen Visie Vrijetijdseconomie 2035’ opgesteld in samenwerking met diverse interne (beleids)ambtenaren én afgestemd met onder andere Koninklijke Horeca Nederland, RECRON, BIZ, Visit Zuid-Limburg en Breda University of Applied Sciences. De visie is rond april 2023 gereed, waarnaar ze in juli door de gemeenteraad wordt vastgesteld.

Archieffoto TV Valkenburg

← Vorig bericht

Bevrijders Valkenburg krijgen plaquettes

Schutterij St.Mauritius Strucht huldigt jubilarissen

Volgend bericht →