Valkenburg aan de Geul aangemeld bij de 'Direct Duidelijk Brigade'

Voorpagina » Toerisme » Valkenburg aan de Geul aangemeld bij de 'Direct Duidelijk Brigade'
Wethouder Claudia Bisschops (CDA) heeft haar goede contacten met Den Haag direct gebruikt om na een persoonlijk gesprek Valkenburg aan de Geul heel snel aan te melden bij staatssecretaris Knops voor deelname aan de “Direct Duidelijk Brigade”. Dit is een groep mensen die in opdracht van staatssecretaris Knops onder meer een gemeentehuis als het ware kan innemen om af te dwingen dat een gemeente makkelijker en duidelijker gaat communiceren. Dit meldt de wethouder dezer dagen op haar wethouders-Facebookpagina.
De nood is blijkbaar hoog. Want foto’s bij het Facebookbericht wekken de indruk dat de brigade voor Valkenburg aan de Geul al is geïnstalleerd. In het zorgcentrum Oosterbeemd. In een politiek zeer eenzijdige samenstelling.
Aanmelding als laaggeletterd Valkenburg aan de Geul
De wethouder heeft, zoals ze zelf aangeeft, vanuit haar portefeuille “laaggeletterdheid” Valkenburg aan de Geul aangemeld. De gemeenschap. Niet dus haar eigen gemeentelijke organisatie. Terwijl juist zij op zijn tijd ingewikkeld en versluierd communiceert. Soms zo dat niet alleen laaggeletterden maar ook hoog- en modaal-geletterden niet worden bereikt.
Beelden
Jammer dat de “Direct Duidelijk Brigade” alleen maar gaat kijken naar teksten. En niet naar beelden bij teksten. Zoals uit het Facebookbericht van de wethouder blijkt kunnen beelden bij teksten onduidelijke communicatie tot gevolg hebben.
Overdaad
Terugkijkend op een tweetal bewonersbijeenkomsten over toerisme (met een magere opkomst van in totaal 30 personen, red.) en een derde sessie over het uitstallingsbeleid in Valkenburg-centrum (met nog geen 10 aanwezige ondernemers, red.) verzucht de wethouder in haar Facebookbericht dat de opkomst niet zo groot was als gehoopt. Dit ondanks een brede communicatie.
Foto afkomstig van Facebookpagina Claudia Bisschops
← Vorig bericht

Appartement gesloten na aantreffen verdovende middelen

Zwemmen voor diploma A voor kinderen tot 13 jaar

Volgend bericht →