Valkenburg aan de Geul bereikbaar maken voor ten minste 59 miljoen

Voorpagina » Nieuws » Valkenburg aan de Geul bereikbaar maken voor ten minste 59 miljoen

De gemeenteraad kan op 13 december a.s. eindelijk een uitgebreid Mobiliteitsplan vaststellen inclusief een Meerjaren Uitvoeringsprogramma 2022-2025. Kosten bedragen ten minste 59 miljoen euro.

Visie en inspraak
Geen plan zonder visie was destijds het uitgangspunt. Dat leidde in juni 2020 tot de Mobiliteitsvisie 2040. Daarna nam een uitgebreid inspraaktraject de nodige tijd in beslag. Nu is er dan een plan met een programma van uitvoering.

VadG aantrekkelijke bereikbaar

Aantrekkelijk bereikbaar
Dat is de titel van het mobiliteitsplan Valkenburg aan de Geul. Het heeft de pretentie “een heldere visie op het verkeers- en vervoersbeleid van de gemeente Valkenburg aan de Geul voor de komende jaren (2022-2040) te schetsen.” Daarbij is “het plan een richtinggevend toetsingskader voor alle verkeer- en vervoersvraagstukken binnen de gemeente, nu en in de toekomst.”

Concrete voornemens
Het uitvoeringsprogramma kost, verdeeld over zijn looptijd, uiteindelijk om zo’n 59 miljoen euro. Enkele opvallende punten uit het programma zijn:
– er staan voor de jaren 2022 – 2024 nog 12 nadere onderzoeken gepland;
– de P+R-voorzieningen aan de Nieuweweg, in het Geulpark, aan de Beekstraat en op de Cauberg staan vermeld voor de jaren 2024 – 2030;
– binnen de schoolomgeving Sibbe (vanuit kernoverleg) en Valkenburg (Plenkertstraat) worden in overleg met de scholen maatregelen genomen om de verkeersveiligheid te verhogen;
– de verkeerslichten in centrum Valkenburg en bij het spoor behoeven in 2023 een update. De ombouw tot een zogenaamde intelligente verkeersregelinstallatie die met voertuigen en fietsers communiceert, wordt onderzocht;
– bij ontwikkelingen en wegreconstructies binnen de kom staat het te voet afleggen van afstanden voorop. In 2024 toetst de gemeente de kwaliteit van de loop- en wandelvoorzieningen op toegankelijkheid en veiligheid. Deze toets wordt gevolgd door een concrete aanpak;
– in 2025 komt de gehele bewegwijzering in de gemeente aan de orde. Dan wordt op basis van de nieuwste inzichten en in samenwerking met toerisme een plan opgesteld voor uniforme bewegwijzering naar kernen en recreatieve/toeristische bestemmingen.

← Vorig bericht

Antoon Pieck-achtige kaart met 25 ambities voor Valkenburg-Oost

Onderzoek ‘Verkenning uitplaatsen sport uit het Geuldal’

Volgend bericht →