Valkenburg botst nu ook met Gouverneur

Voorpagina » Toerisme » Valkenburg botst nu ook met Gouverneur
Medio december 2016 gaf de gemeenteraad van Valkenburg aan de Geul gedeputeerde Ger Koopmans te kennen op 5 januari 2017 niet te komen naar het door hem in het gouvernement belegde gesprek over de verdere aanpak van een mogelijke herindeling van de gemeenten Maastricht, Meerssen en Valkenburg aan de Geul.
Het CDA verwoordde het 2 januari jl in de raadsvergadering als volgt: “de fractievoorzitters voelen er niets voor om op te komen draven en zich te voegen in een reeds gevorderd proces waarin niet of nauwelijks rekening wordt gehouden met de meningen van de
raad”. De gemeenteraad wil zich richten op het Heuvelland en zeker niet worden ingelijfd bij Maastricht.
In dit zelfde pleidooi van het CDA kwam ook naar voren dat er een botsing is ontstaan tussen de gemeenteraad en de gouverneur, Theo Bovens. En wel over de benoeming van de nieuwe burgemeester.
Al eerder had de gouverneur de vertrouwenscommissie uit de gemeenteraad laten weten besloten te hebben de procedure die tot een benoeming moet leiden, twee maanden te bevriezen: “gelet op de lopende gesprekken over de bestuurlijke situatie in Zuid-Limburg”.
Op 23 november jl heeft er opnieuw overleg plaats gevonden tussen de gouverneur en de vertrouwenscommissie. Daarbij geeft de gouverneur aan de procedure voor een nog langere termijn op te willen schorten. De vertrouwenscommissie wil, sprekend namens de gemeenteraad, voortzetting van de procedure zodat er een door de Kroon benoemde burgemeester komt.
Omdat de mening van de gouverneur botst met de opvatting van de raad heeft de gouverneur beide standpunten voorgelegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Deze heeft inmiddels besloten de benoemingsprocedure van een nieuwe burgemeester voor Valkenburg aan de Geul op te schorten tot 1 januari 2018. Dit gelet op het bestuurskrachtonderzoek.
Gedeputeerde Staten hebben bij de tot standkoming van dit besluit ook hun zegje gedaan. Zij hebben “indringend” geadviseerd de bestuurlijke positie van Valkenburg aan de Geul te betrekken in het op te starten bestuurskrachtonderzoek ten aanzien van Maastricht, Meerssen en Valkenburg aan de Geul. En daarom slechts een waarnemend burgemeester te laten benoemen.
Omdat waarnemend-burgemeester Eurlings al vaker heeft aangegeven niet onbeperkt te kunnen blijven waarnemen heeft de gouverneur nu aan de gemeenteraad meegedeeld binnenkort over te gaan tot de aanstelling van een nieuwe waarnemend-burgemeester tot 1 januari 2018. Hij heeft de fractievoorzitters uit de raad uitgenodigd op 9 januari as. met hem te overleggen over de invulling van dit waarnemerschap.

Archieffoto TV Valkenburg © 2017

← Vorig bericht

Ingezonden reactie: Parkeervergunningsysteem moet op de schop

Receptie Prinsetrio 2017 van JCV de Foekepot

Volgend bericht →