Valkenburg gaat eigen sterkte/zwakte-analyse onderzoek doen

Voorpagina » Toerisme » Valkenburg gaat eigen sterkte/zwakte-analyse onderzoek doen

Raadslid Wim Weerts van Algemeen Belang maakte in het radioprogramma “Valkenburg Actueel’ bekend dat de Valkenburgse gemeenteraad een eigen sterkte/zwakte-analyse gaat uitvoeren. “Daar is 98% kans op”, zei Weerts.
“Wat je ziet gebeuren is dat de provincie Valkenburg aan de Geul een bestuurskracht-onderzoek wil opleggen met Meerssen. Wij willen een sterkte/zwakte-analyse en daarna bekijken samen met Meerssen welke beleidskaders gevolgd worden. En de samenwerking tussen Meerssen en Valkenburg aan de Geul moet gericht zijn op een bredere samenwerking in het Heuvelland”, aldus Weerts.
Weerts sprak van een voltallige gemeenteraad waarbij geen enkele politieke partij een afwijkend standpunt inneemt in het dossier ‘samenwerking’. “Een unieke situatie”, typeerde Weerts het. Overigens wacht de raad de resultaten van de Meerssense raadsbijeenkomst af die op donderdag 12 januari a.s. spreekt over haar positie.
——————
Wat is een SWOT-onderzoek?
De sterkte-zwakteanalyse is een bedrijfskundig model dat intern de sterktes en zwaktes en in de omgeving de kansen en bedreigingen analyseert; op basis hiervan wordt vervolgens de strategie bepaald. De term SWOT-analyse wordt ook vaak in Nederland gebruikt en bevat de vier elementen: Strengths, Weaknesses, Opportunities & Threats. Ook de Engelse term dekt echter niet de gehele lading, aangezien het doel een strategie voor de toekomst is en niet alleen een analyse van de huidige stand van zaken. SWOT wordt ook wel uitgebreid tot SWOTI, waarbij de I staat voor Issues (Kwesties): de kwesties vormen een belangrijk onderdeel van het model, aangezien ze de verbinding zijn tussen de interne en externe analyse.
De sterkte-zwakteanalyse kan ook als middel dienen om beslissingen te nemen en om de positie, de koers en de strategie van een bedrijf tegen het licht te houden. Verder wordt de analyse gebruikt voor planning, marketing, beoordeling van de concurrentie, organisatieontwikkeling, productontwikkeling, onderzoek en teambuilding.
Bron: Wikipedia
———————

← Vorig bericht

Is beplakken bouwen in mergel?

Prins Ivo regeert de Böschule van Suub

Volgend bericht →