Valkenburg ontvangt eretitel ‘Hart voor schoon water’.

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Berg en Terblijt » Valkenburg ontvangt eretitel ‘Hart voor schoon water’.

Valkenburg aan de Geul is al jaren zeer actief met waterbeheer.Tijdens een bijeenkomst voor Limburgse gemeentebestuurders heeft de Stichting Milieufederatie Limburg de gemeente Valkenburg aan de Geul bekroond met de eretitel ‘gemeente met hart voor schoon water’. Valkenburg aan de Geul is een voorbeeld voor andere gemeenten als het gaat om de aanpak van de problematiek van het stedelijk waterbeheer in het algemeen en die van vervuilende riooloverstorten in het bijzonder.
Valkenburg aan de Geul is al jaren zeer actief met waterbeheer. Zo beschikt de Geulgemeente over acht extra ‘Berg Bezink Bassins’. Deze zorgen ervoor dat rioolwater niet in het oppervlaktewater terecht komt, maar afgevoerd wordt naar de rioolzuivering. Bij de aanleg van het nieuwe centrumplan wordt een geheel nieuw regenwaterriool aangelegd. Hierdoor wordt het regenwater nadat het gezuiverd is rechtstreeks naar de Geul geleid. In de opgeknapte Wilhelminalaan en bij de restauratie van de Geulkade is dit inmiddels gerealiseerd. Het waterbeheerbeleid van Valkenburg aan de Geul sluit aan bij de Europese richtlijnen om duurzaam om te gaan met water. Daarom streeft de gemeente er naar om bij reconstructiewerkzaamheden alle regenwater af te koppelen van het gemengde rioolstelsel.
De gemeenten Weert, Venray, Roermond, Bergen en Onderbanken ontvingen eveneens de eretitel ‘Gemeente met hart voor schoon water’ vanwege hun extra inspanningen op het gebied van waterbeheer. Wethouder Charles van Melsen ontving als beloning een speciale poster van gedeputeerde Patrick van der Broeck. “Duurzaam omgaan met water, dat is onze doelstelling. Onze inwoners, onze natuur en flora en fauna varen daar wel bij. Zo kunnen we het groene karakter van ons mooie Heuvelland behouden en zelfs versterken,” aldus wethouder van Melsen.

← Vorig bericht

Kampioensduel TTV Falco 2 eindigd in een gelijkspel.

Uitzending gemist?

Volgend bericht →