Valkenburg richt een Flexteam op.

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Berg en Terblijt » Valkenburg richt een Flexteam op.

De controle-activiteiten starten in juni 2011.Valkenburg wenst over te gaan tot het instellen van een integraal controleteam, “Flexteam” genaamd, om zicht te krijgen op misstanden in of rondom woningen en bedrijven. Op die manier denkt men in de toekomst beter handhavend op te kunnen treden. In de commissievergadering van maandag lichtte mevr. Lucassen, juriste van de gemeente Heerlen, de werkwijze van zo’n team toe.
Deze gemeente heeft veel ervaring opgedaan met deze werkwijze en zal dit jaar samen met het Valkenburgse team in oprichting een drietal controledagen gaan uitvoeren in Valkenburg, om aldus kennis over te dragen. Het gaat hierbij o.a om aanpak van overlast, controle van b.v. speelautomatenhallen, horeca, uitkeringsfraude, illegaal bouwen etc.
De activiteiten gaan van start gaan in juni 2011.
Na de controledagen in juni en september wordt een evaluatie uitgevoerd. Aan de hand van de resultaten kan de gemeente Valkenburg voor 2012 verder werken aan een eigen controleteam.
In het op te richten team zijn o.a. de brandweer, politie, de belastingdienst, sociale recherche, de GGD en bouw en woningtoezicht vertegenwoor- digd. De kosten op jaarbasis zullen om en nabij de € 10.000,= bedragen.

← Vorig bericht

Kunstshoppen in het Valkenburgse centrum.

Teleurstelling over einde samenwerking.

Volgend bericht →