Valkenburg werkt aan status ‘Millennium Gemeente’.

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Berg en Terblijt » Valkenburg werkt aan status ‘Millennium Gemeente’.

Raad gaat op 31 oktober akkoord.Valkenburg aan de Geul streeft ernaar om voor november de status Millennium Gemeente te verwerven. Voorafgaand hieraan stemde de commissie CSWO in met de intentieverklaring,
Verder wordt er een raadsvoorstel voorbereid dat moet leiden tot het Raadsbesluit. Het Platform Wereldburgerschap wordt ingesteld als adviesorgaan van het college van B & W. Lambert Geurten wordt benoemd tot ambtelijk secretaris van dit platform. In samenspraak met het Platform Wereldburgerschap wordt een Mondiale Ontwikkelingsagenda opgesteld.
In de beginselverklaring wordt de Raad voorgesteld om te kiezen voor de Millenniumdoelen 1, 2 en 8 Van de acht Millenniumdoelen die de Verenigde Naties hebben geformuleerd, heeft Valkenburg de drie belangrijkste geselecteerd.

Deze zijn:
1. Het uitbannen van extreme armoede en honger, door het versterken van het lokaal bestuur in partnerlanden van de particuliere initiatieven;

2. Alle jongens en meisjes gaan naar school, door het tegengaan van kinderarbeid, het bevorderen van een eerlijk loon en ondersteuning aan vrouwen;

8. Het bevorderen van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) en meer eerlijke handel, door het behalen en behouden van de titel Fairtrade Gemeente.
Deze ideeën komen bijvoorbeeld terug bij de uitvoering van het Centrumplan. De nieuwe basaltbestrating is afkomstig uit landen waar kinderarbeid niet meer voorkomt.
Voor het bewerkstelling van deze doelen is een starbudget van 1750 euro beschikbaar gesteld vanuit de gemeentebegroting. Het Raadsbesluit wordt op maandag 31 oktober genomen.

← Vorig bericht

Tiende Falcon Cup uitgereikt.

Wietplantage in Dr. Erensstraat ontmanteld.

Volgend bericht →