Valkenburg wil een senior-vriendelijke gemeente worden

Voorpagina » Toerisme » Valkenburg wil een senior-vriendelijke gemeente worden

Het Valkenburgse college van B&W heeft deze week besloten om van Valkenburg aan de Geul een senior vriendelijke gemeente te maken. Het project heet ‘EuPrevent’. Het doel van het project is om senioren zo lang en prettig mogelijk in hun eigen leef- en woonomgeving te laten wonen. Om dit te bereiken zetten de partners in de Euregio Maas-Rijn in op de volgende activiteiten:
– bevorderen dat de doelgroep lichamelijk en geestelijk actief is en blijft;
– bevorderen van de economische en maatschappelijke integratie van de doelgroep;
– vergroten van de efficiëntie van de zorgsystemen in de EMR;
– bevordering van de generatie overstijgende solidariteit.
De kosten van het project bedragen € 20.000,-.
In het najaar van 2016 is het drie jaar durende project EuPrevent, Senior vriendelijke gemeente, van start gegaan. Het doel van dit project is het tot stand brengen van seniorvriendelijke gemeenten: gemeenten waar zorg-, verzorger- en inclusievriendelijkheid centraal staan. Het accent in het project ligt op de psychische gezondheid van senioren met speciale aandacht voor dementie en ouderdomsdepressie. In dit project werken 9 euregionale partners samen met 32 gemeenten uit de Euregio Maas-Rijn (regio Aken, Nederlands Limburg, Belgisch Limburg, provincie Luik en de Duitstalige Gemeenschap van België). De GGD Zuid Limburg ondersteunt dit project en heeft het project bij de gemeente aangekaart.
Met het stijgen van het aantal ouderen in de totale bevolking stijgt ook de vraag om verzorging, voorzieningen en begrip voor de behoeften van ouderen. Door samenlevingen senior vriendelijk te maken kunnen mensen gezond en veilig oud worden en aan de samenleving blijven deelnemen. In de Euregio hebben de gemeenten een vergelijkbare demografische samenstelling en staan ze daardoor voor dezelfde uitdaging: vergrijzing. Door de verschillen in aanpak en wet- en regelgeving valt er winst te behalen door grensoverschrijdende uitwisseling van ervaringen.
In dit project richten de partners en gemeenten zich in het bijzonder op de volgende drie doelgroepen:
mensen die op dit moment als mantelzorger werken;
potentiële mantelzorgers;
zorgbehoevenden: ouderen met beginnende ouderdomsdepressie en/of ouderdomsdementie.

← Vorig bericht

Burgemeester roept op om te gaan stemmen

Nieuwe parkeerplaats voor restaurant

Volgend bericht →