Valkenburg zoekt samen met provincie naar oplossing verkeerssituatie Emmaberg

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Valkenburg Centrum » Valkenburg zoekt samen met provincie naar oplossing verkeerssituatie Emmaberg

Onlangs is er op de Emmaberg in Valkenburg aan de Geul een ernstig ongeluk gebeurd. Naar aanleiding hiervan heeft wethouder Jef Kleijnen contact opgenomen met de Provincie Limburg, eigenaar van deze weg, over de te treffen maatregelen. Wethouder Jef Kleijnen, die Verkeer & Vervoer in zijn portefeuille heeft: “De gemeente weet hoe de gevaarlijke situatie aangepakt moet worden en heeft inmiddels al een schetsontwerp laten maken voor aanleg van een rotonde op de kruising Nieuweweg/ Emmaberg/ Hekerweg. Het is altijd de bedoeling geweest om gelijktijdig met de aanleg van de rotonde ook het provinciale wegvak dat erop aansluit aan te passen. Dit geldt overigens ook voor het gemeentelijke wegvak. Vanwege de ernstige situatie gaan we nu bekijken of er al eerder met de reconstructie van het provinciale gedeelte kan worden begonnen.” De provincie Limburg heeft in het gesprek aangegeven mee te willen denken en kijken.

Gezien de situatie is voor zowel de provincie Limburg als de gemeente Valkenburg aan de Geul het wenselijk om de rotonde zo spoedig mogelijk te realiseren. Het is op dit moment nog onduidelijk of de gemeente de financiële middelen voor reconstructie van de rotonde kan vrijmaken. Indien blijkt bij de begrotingsbehandeling dat de rotonde vooralsnog niet op de uitvoeringsplanning wordt opgenomen dan wordt bekeken in hoeverre de provincie toch al maatregelen kan treffen op de Emmaberg. De provincie denkt aan het aanleggen van een kommaatregel ter hoogte van de huidige bushalte en eventueel aanpassing van de parkeerstrook en aanbrengen van extra belijning.

Afgesproken is dat in een vervolgoverleg eind september deze mogelijkheden in kaart gebracht worden.

Ook wordt er contact opgenomen met de Politie met het verzoek om extra controles uit te voeren op de Emmaberg.

← Vorig bericht

Oud wandellied uit de kast gehaald

Inferno, de musical, komt er aan

Volgend bericht →