Geld nodig voor restauratie eerste muurreclames.Henk Roelofs, voorzitter van de stichting Teekens aan de Wand, overhandigde het eerste exemplaar van het gelijknamige boek over alle geschilderde muurreclames in 10 steden van Nederland aan burgemeester Eurlings.

Kampen was de eerste gemeente in Nederland die de restauratie van deze historische reclames ter hand nam, gevolgd door Valkenburg aan de Geul. Onze gemeente neemt een prominente plaats in dit boek in waar de restauratie van 11 muurschilderingen al afgerond is.

Er wachten nog 10 anderen op afronding zei Roelofs. Soms is een lange weg af te leggen voordat met eigenaren overeenstemming kan worden bereikt dat zij een afbeelding op hun gevel laten aanbrengen. De kosten daarvan bedragen € 4500,= per schildering.

Geld dat bijeengebracht moet worden door de ‘Vrienden van de Vereniging’ die een jaarlijkse contributie betalen. De gemeente betaalt ook een bijdrage.

Bovendien is een restauratiefonds opgericht omdat de oudste aangebrachte schilderingen na 12 jaar weer dienen te worden gerestaureerd.

Burgemeester Eurlings zegde ook voor de toekomst weer een bijdrage toe als blijk van betrokkenheid bij dit culturele erfgoed.

Het boek is voorlopig voor € 29,95 verkrijgbaar bij secretaris Jo Bertholet. Hij woont Aan de Valk in valkenburg. Later is het boek ook bij het VVV en bij de Readshop te koop.

Foto’s Hein Reuters, Tv Valkenburg © 2012