Valkenburgse ondernemers kiezen voor B.I.Z.

Voorpagina » Toerisme » Valkenburgse ondernemers kiezen voor B.I.Z.

Een krappe meerderheid van de Valkenburgse ondernemers heeft de afgelopen weken gestemd en gekozen voor de Bedrijven Investerings Zone, afgekort de BIZ genaamd. Daarmee kan per 1 januari aanstaande iedere ondernemer die binnen de zone valt een rekening ontvangen om zijn/haar deel in de BIZ te betalen om evenementen te organiseren of straten op te fleuren.
De regeling geldt voor alle detailhandel-, horeca- en toeristische zaken die liggen binnen het gebied dat begrenst wordt door de Cauberg, Daalhemerweg, Neerhem, Broekhem, Nieuweweg en Plenkertstraat. De bedrijven die buiten dit gebied liggen betalen niet mee.
Stemming
Het totaal aantal stemgerechtigde ondernemers bedroeg 287. In totaal brachten 162 ondernemers hun stem uit, waarvan er 18 niet geldig of niet stemgerechtigd waren. Hiermee is nipt voldaan aan het criterium dat de helft van het aantal stemgerechtigden (144) een stem moest uitbrengen. Vervolgens moest 2/3 van het aantal ingediende stemmen voor zijn. Ook hier is aan voldaan met 98 stemmen voor en 46 tegen. Als laatste voorwaarde gold dat de WOZ-waarde van de voor-stemmers groter moest zijn dan de waarde van de tegen-stemmers. De WOZ-waarde van de voorstemmers was met € 55.229.000 ruim hoger dan de WOZ-waarde van € 15.034.000 van de tegenstemmers. Aan alle criteria die gelden voor de invoering van een BIZ is dus in deze draagvlakmeting voldaan en is duidelijk dat er voldoende draagvlak is onder de Valkenburgse ondernemers.

BIZ Valkenburg

Uitbreiding bestuur
Het voorlopige bestuur bestaat nu nog uit de initiatiefnemers Ylvi Wouters, Nicole Schurgers, Roger Kleijnen, Lars Dorren en Aschwin Gulikers. Na oprichting van de BIZ wordt het bestuur uitgebreid met minimaal twee bestuursleden. Hiervoor kan iedereen zich kandidaat stellen bij het voorlopige bestuur. De oprichting is een initiatief van de grootste belangenorganisaties in Valkenburg aan de Geul: Koninklijke Horeca Nederland afdeling Valkenburg aan de Geul, het Valkenburgs Ondernemers Collectief en Visit Zuid-Limburg.
Rol gemeente
De inning van de gelden verzorgd de gemeente middels een aanslag. De ontvangen bijdrage wordt vervolgens in het geheel als subsidie overgemaakt aan de BIZ. De gemeente draagt zelf financieel niet bij aan de BIZ, waardoor de BIZ onafhankelijk is van bijdragen van de gemeente.
De hoogte van de BIZ-bijdrage is afhankelijk van de WOZ-waarde van het pand waarin de ondernemer zit. Zodoende kan de bijdrage tussen de  € 300,- en € 1200,- bedragen.
Foto: de ondertekening van de dienstverleningsovereenkomst van BIZ Valkenburg door wethouder Claudia Bisschops (links), Nicole Schurgers (Visit Zuid-Limburg), Roger Kleijnen (links, VOC) en Aschwin Gulikers (ondernemer / voorzitter BIZ Valkenburg)

← Vorig bericht

Getuigen gezocht van diefstal bestelbus op De Valkenberg

Bewoners vinden hertenkamp er verwaarloosd uitzien

Volgend bericht →