Valkenburgse politiek kiest voor veilige verkeersroute.

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Broekhem » Valkenburgse politiek kiest voor veilige verkeersroute.

Raad gaat akkoord met krediet vestrekking van kwart miljoen.Politieke partijen willen geld uitgeven en reserveren om een verkeersveilige route voor de schoolgaande jeugd te realiseren. Educatie voor de schooljeugd over verkeersveiligheid en handhavend optreden tegen onveilig verkeersgedrag van automobilisten bij de school, wordt door diverse politieke partijen voorgesteld.

Het reserveren van de gelden voor deze verkeersveilige schoolroute moet onderdeel worden van de onderhandelingen die plaatsvinden na de verkiezingen van 19 maart 2014. En aantal details worden nog verder onderzocht.

De raad gaat akkoord met de hoofdlijnen van een veilige route zoals genoemd in de raadsnota. Raad gaat akkoord met krediet verstrekking van kwart miljoen.

Hier volgen de reacties van de afzonderlijke politiek partijen:
PvdA Jo Simons:
Plicht al het mogelijke te doen de veiligheid van de kinderen te garanderen. Niet onder de indruk van de kostenpost. Na de verkiezingen alle ruimte en ook financiële consequenties te nemen voor een veilige route. Over de meeste oplossingen zijn we tevreden. Alleen Sittarderweg/Broekhem. Wij gaan mee met bewoners van de Sittarderweg om de verkeersstroom om te leggen.
Odapark: te veel fietsverkeer, moet terug gedrongen worden. Pr. Beatrixsingel geen verkeersvoorziening maken vanwege de ligweide die er gepland is. Beekstraat rotonde nog eens goed bekijken voor een oplossing.

VVD Jan Vermeer:
Paar opmerkingen:
– Sittarderweg Zuid erg smal – goed bekijken wethouder
– fietsroute Pr. Bernhardlaan ook voor Polfermolen bezoek
– Midden geleider bij Juliana heeft dempende snelheid
Aan veiligheid kind mag nooit een prijkaartje hangen.

PPGV Corry Fulmer:
Goed doordachte voorstellen in raadsnota. Midden geleider is oplossend voor de veiligheid.
Goedkeuring aan oplossingen. Veiligheid staat of valt bij weggedrag van verkeersdeelnemers. Verkeereducatie op scholen en handhavend optreden is gevraagd.

SP Peter Visser:
Gelukkig met de werkwijze waarop dit tot stand gekomen is. Heel goed.
Raadsvoorstel is inhoudelijk in orde. Wel enkel opmerkingen nog:
– Cremerstraat: hoe is zichtbaarheid naar kruising vanuit en komende naar de bocht toe?
– Spoorlaan/Sittarderweg: kan trottoir doorgetrokken worden?
– Pr. Margrietlaan/Sittarderweg: aandacht geschonken aan afvoer hemelwater?
– Gratis parkeren voor ouders bij brengen schoolgaande jeugd zodat ze niet op straat parkeren.
– handhaven op gedrag automobilisten bij de school.

CDA Jos Lebouille:
Tevreden over aanpak onderzoek.
– Cremersstraat: natuurlijk verloop verkeer: heel goed;
– waarom grote vrachtwagen met trekkers en grote dode hoek wel over deze overweg mag terwijl er twee goede en brede oprit en afritten zijn naar het industrieterrein;
– handhaven in 30 km zone: te veel en te vaak te hard rijden;
– 2016 gaat brede school pas open dus tijd om oplossingen te zoeken bv parkeerterrein van Juliana naast notaris aan te kopen voor een goede oplossing te creëren?
– rotonde Beekstraat: van Valkenburg tot Meerssen een fietspad. Wordt dit overwogen i.h.k.v. het GOMV-project?

AB Harrie Cobben:
Beschikt college over kristalen bol? Overweging in de toekomst en dat het college binnenkort valt?
– twijfels of dit noodzakelijke bedrag (kwart miljoen) is voor verbetering? Waarom geen aanbesteding doen? Voor goed onderbouwd bedrag dat aanzienlijk lager zal uitvallen?
– Is subsidie door provincie mogelijk?

Wethouder Charles Van Melsen, AB:
Fietsverkeer Polfermolen: dar gaan we naar kijken welke mogelijkheden er zijn. Misschien kan exploitant meedenken aan oplossingen, vraagt Simons, waarmee van Melsen instemt.

"Wensen zijn wensen". Bespreken in de begrotingsvergadering in november a.s.

Optie AB naar provincie vindt Van Melsen een goed idee. Vrachtverkeer verbod bij de overweg aan de Cremersstraat wordt overwogen door wethouder. “Er is nooit tot consensus gekomen door de diverse partijen”, aldus de wethouder.

De raadsnota wordt verder besproken in de eerstkomende raadsvergadering.

← Vorig bericht

Imitatiewapens in Broekhem gevonden.

Auto reed etalage binnen.

Volgend bericht →