Van dorpsraad naar kernoverleg

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Berg en Terblijt » Van dorpsraad naar kernoverleg

CDA komt met diverse aanpassingen van de startnotitie.Maandagavond werd de startnotitie “Meedoen in Valkenburg aan de Geul” door de commissie CSWO besproken. De notitie geeft kaders aan in het veranderingsproces van dorpsraad naar kernoverleg.
De commissieleden kwamen niet tot een eensgezinde conclusie. De fracties van SP en AB willen de voorgestelde wijzigingen van de CDA-fractie intern bespreken. Een beslissing op korte termijn is niet te verwachten.
De aanpassingen die het CDA voorstelde hebben vooral het karakter van procesmatige aanpassingen. De aansturing en de aanstelling van een externe coördinator is nog discussieonderwerp, terwijl de financiën voor aanstelling/inzetbaarheid van welzijnswerk, ook nog vragen opleverde.
Wethouder Dauven voelt voor de inzet van het “middenkader”. Te denken valt aan inzet van scholen en banken. De PvdA wil een concrete invulling van deze regierol.

← Vorig bericht

Drie fractievoorzitters aan Raodskalletafel

Overval op amusementshal

Volgend bericht →