Medio 2014 besloot de raad dat de gemeente voor evenementen geen dranghekken, prullenbakken, verkeersborden, vlaggenmasten, waarschuwingslampen en dergelijke meer zou uitlenen. Uitzondering waren activiteiten waarbij de gemeente betrokken is, algemene en gratis toegankelijke activiteiten zonder winstbejag en processies. Er werd een overgangsperiode bepaald. De aankondiging dat deze dienstverlening per 1 januari 2018 toch echt zou worden beëindigd riep de nodige reacties op.

Nu vermelden burgemeester en wethouders in hun kadernota dat door herschikking van prioriteiten van werkzaamheden bij de buitendienst deze vorm van dienstverlening toch weer op de oude voet kan worden opgepakt en voortgezet.