Van geen naar specifiek gemeentelijk hotelbeleid

Voorpagina » Toerisme » Van geen naar specifiek gemeentelijk hotelbeleid
Valkenburg aan de Geul had in augustus 2018 76 hotels met in totaal 1875 kamers en 3838 slaapplaatsen binnen haar grenzen. Daarvan lagen er 10 in Schin op Geul en 5 in Berg & Terblijt. Onder hotels worden in het Z.K.A.-onderzoek accommodaties met minimaal 5 slaapplaatsen waar afzonderlijke maaltijden, kleine etenswaren en dranken kunnen worden verstrekt verstaan.
Veel hotels en toch kent de gemeente op dit moment geen specifiek hotelbeleid. Er wordt bij plannen voor bouw of uitbreiding van hotels eigenlijk alleen maar gekeken vanuit de invalshoek ruimtelijke ordening. En daarmee kunnen hotelinitiatieven niet echt worden  gereguleerd en worden gestuurd op kwaliteit en verbetering van het gehele Valkenburgse aanbod.
In deze situatie gaat verandering komen. Er ligt bij de gemeenteraad een voorstel op tafel om gemeentelijke kaders vast te stellen. Aan deze kaders zullen nieuwe
hotelinitiatieven en uitbreidingen van bestaande hotels worden getoetst. Uniform, maar ook markttechnisch en financieel. Dit zal gaan gelden bij nieuwe initiatieven vanaf 10 bedden en bij bestaande hotels bij een uitbreiding van 10 bedden.
De kaders zijn opgesteld in afstemming met ondermeer de Rabobank, Visit Zuid-Limburg, de provincie Limburg, de Koninklijke Horeca Nederland afdeling Valkenburg en enkele hotelondernemers. Daarnaast is een groep van acht fris-en dwarsdenkende ondernemers uit of gelieerd aan de hotelsector in Zuid-Limburg bij elkaar gebracht om na te denken over de positionering van het toeristisch product van Valkenburg aan de Geul in relatie tot de hotelsector.
Het voorstel is voorzien van belangrijk documentatiemateriaal dat ondermeer inzicht geeft in de vitaliteit van de Valkenburgse hotelsector. Zo is bijvoorbeeld 40% van de huidige hotels vitaal en circa 40% niet vitaal. Niet-vitale hotels zijn hotels die in meer en mindere mate de aansluiting met de markt zijn verloren.
Op 1 juli a.s. vergadert de gemeenteraad over de voorgestelde kaders inclusief het toetsingskader voor een gemeentelijk hotelbeleid. Woensdag 12 juni om 19.00 uur bespreekt de raadscommissie Economie, Financiën, Toerisme en Recreatie het voorstel.
← Vorig bericht

'Tzitbieosindefamilie' wint Vallekebergs Bokkesjpel

VV Berg mist doelrijpe kansen en daardoor promotie naar 4de klasse

Volgend bericht →