Van mantelzorgers wordt steeds meer gevraagd.

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Berg en Terblijt » Van mantelzorgers wordt steeds meer gevraagd.

Laat u steunen door Steunpunt Mantelzorg!Wanneer u extra zorg, meer dan in een persoonlijke relatie gebruikelijk is, aan familie, vrienden, kennissen of buren vrijwillig en onbetaald geeft, dan bent u mantelzorger.
Door het gewijzigde zorgstelsel en de invoering van de Wet op de maatschappelijke ondersteuning (WMO) wordt vanaf 1 januari 2007 van u als mantelzorger nog meer persoonlijke inzet gevraagd. Meld u daarom aan als mantelzorger en wees verzekerd van onze kostenloze hulp en ondersteuning.
Binnen de regio zuidelijk Zuid-Limburg worden de belangen van mantelzorgers al meer dan 10 jaar behartigd door het Steunpunt Mantelzorg Rode Kruis Zuidelijk Zuid Limburg.
We helpen mantelzorgers met kennis en inzet van onze professionele consulenten. Dat doen wij onder andere door middel van:
Informatie en advies over regelingen en voorzieningen
Individuele telefonische begeleiding of huisbezoek in de vorm van ondersteuningsgesprekken, inclusief nazorg en belangenbehartiging
Het inzetten van respijtzorg (=praktische ondersteuning) door onze vrijwilligers om u als mantelzorger te ontlasten.
Het regelmatig organiseren van:
Lezingen en themabijeenkomsten: zoals een tilcursus of oefeningen in het omgaan met stress
Ontspanningsbijeenkomsten de zogenoemde “mantel-uit’ activiteiten
Contactgroepen voor mantelzorgers, waaronder speciale groepen voor mantelzorgers die zorgen voor iemand met dementie .
Om deze uitgebreide, tot nu toe gratis, ondersteuning te kunnen blijven bieden, moeten wij uw gemeente zo nauwkeurig mogelijk informeren over de vraag naar de inhoud van onze ondersteuning aan mantelzorgers.
Het is dus van het grootste belang dat wij weten wie mantelzorgers zijn.
Laat u daarom vrijblijvend en zonder kosten als mantelzorger registreren bij het Steunpunt Mantelzorg Rode Kruis Zuidelijk Zuid Limburg.
U ontvangt dan van ons periodiek een nieuwsbrief over alle relevante ontwikkelingen. Ook vindt u hier informatie over alle diensten waarmee wij u als mantelzorger kunnen ondersteunen.
U kunt uw gegevens per telefoon, fax of e-mail aan ons doorgeven.
Wij zijn als volgt bereikbaar:
Steunpunt Mantelzorg Rode Kruis Zuidelijk Zuid-Limburg
Cortenstraat 7, 6211 HT Maastricht, telefoon: 043-3215046. fax: 043-3218281
telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag: 10.00 uur-15.00 uur
e-mail: info@voormantelzorgers.nl I: www.voormantelzorgers.nl

← Vorig bericht

Achterstallig onderhoud alsnog door de gemeente opgepakt

Buurtbus vervangt lijn 50 in Houthem

Volgend bericht →