Vaststelling Warmtetransitievisie uitgesteld

Voorpagina » Nieuws » Vaststelling Warmtetransitievisie uitgesteld

Het uitvoeren van een Warmtetransitievisie gaat veel geld kosten, maakte de gemeente Valkenburg aan de Geul afgelopen week bekend. Het Rijk heeft toegezegd hieraan mee te betalen, maar het is nog niet duidelijk hoeveel het Rijk hieraan bijdraagt. Naar verwachting zal de nieuwe gemeenteraad later dit jaar pas de definitieve versie vaststellen.

Stand van zaken Warmtetransitievisie
In het Nederlandse Klimaatakkoord van 2019 is afgesproken dat gemeenten een Warmtetransitievisie opstellen. Daarin wordt bekeken of, waar, wanneer en hoe een gemeente de komende jaren geleidelijk van het aardgas kan afkoppelen. Een omvangrijke transitie, waarover de gemeente regelmatig vragen krijgt. Momenteel is de conceptversie van de Warmtetransitievisie in Valkenburg aan de Geul klaar, laat de gemeente weten. Vervolgens moet de visie elke vijf jaar herzien worden op basis van actuele ontwikkelingen. De inhoud en richting van de Warmtetransitievisie worden namelijk sterk bepaald door technologische ontwikkelingen, wet- en regelgeving en betaalbaarheid. Nederland wil in 2050 aardgasvrij worden.

Meer over warmtetransitie in het verleden: aardgasvrije wijk in Berg en Terblijt

Archieffoto

← Vorig bericht

Valkenburg aan de GENG: demonstratie tegen lockdown PLUS VIDEO

Voorbereiding gestart voor herstel Oostervoetpad

Volgend bericht →