Veel jongeren in Schin op Geul willen een woning

Voorpagina » Nieuws » Veel jongeren in Schin op Geul willen een woning

Uit een woonbehoefteonderzoek in de kern Schin op Geul is gebleken, dat ruim 100 jongeren in de leeftijd van 20 tot 30 jaar nog thuis wonen. “Als potentieel de helft van hen de komende jaren een woning in Schin op Geul wil hebben, dan kan die behoefte slechts heel beperkt worden verzilverd op korte termijn vanwege het zeer beperkte woningaanbod,” aldus een passage uit de antwoordbrief van het college van B&W op vragen van de VVD.

Bestaande panden
Naast contact met inwoners heeft de gemeente binnenkort een overleg met De Heerlijkheid Schin op Geul. De gemeente kijkt tevens naar vrijkomende agrarische bebouwing, leegstaande hotels en leegstaand maatschappelijk vastgoed, om in aanmerking te kunnen komen voor een herontwikkeling tot wonen.

Lees hier het antwoord m.b.t. Schin op Geul op pagina twee van de antwoordbrief van het college.
Lees hier het woonbehoefteonderzoek Schin op Geul.

← Vorig bericht

CDA vraagt voor meer geldautomaten in de gemeente

Projectontwikkelaar werkt woonplannen Sibbe-IJzeren verder uit

Volgend bericht →