Veel kansen voor voortbestaan huidige Polfermolen

Voorpagina » Toerisme » Veel kansen voor voortbestaan huidige Polfermolen

Radboud Muurmans ziet als voorzitter van de OR van de Polfermolen nog vele mogelijkheden om het sport- en recreatiecentrum open te houden en zelfs de exploitatiekosten flink te drukken. Het personeel van het centrum – zo’n 60 personen sterk – staat vierkant achter de plannen en heeft dit ook kenbaar gemaakt afgelopen week aan de Valkenburgse politiek in een commissievergadering.
“Weet goed wat u hebt en welke mogelijkheden er zijn binnen wat u nu heeft en van wat u er voor in de plaats gaat terugbrengen” is zijn spreuk. “Er is een nieuwe optie omtrent de fitness binnen de Polfermolen, specifiek, er is een geïnteresseerde partij om de fitness over te nemen, zodat dit onderdeel in een continuatie van de Polfermolen in de huidige of in een aangepaste vorm niet langer een last is die op de verantwoordelijkheid van de dagelijkse- en gemeentelijke besturen zou hoeven drukken”.
In een brief aan alle politici in de raad geeft Muurmans nog meer opties en openingen voor het behoud van de Polfermolen. Zowel voor het zwembad (“liefste vier i.p.v. drie banen”), voor de fitness (“er is een geïnteresseerde partij om de fitness over te nemen”), voor de sporthal en een sportmedische functie in het huidige gebouw.
Muurmans staat meer dan 100% achter zijn personeel in de Polfermolen waarover hij zei “de laatste jaren, het dagelijkse bestuur en personeel van de Polfermolen gestaag een reductie van kosten heeft weten te bewerkstelligen. De bewijzen hiervoor zijn terug te vinden in de jaar- en kwartaalverslagen. Deze bezuinigingen zijn gedaan in een tijd van al maar stijgende prijzen.”
Over een mogelijke reden voor opheffing van de Polfermolen suggereerde Muurmans het volgende. “Die blijven nog deels in nevelen gehuld die “politiek en andere belangen” heten. Gezien de overlap van Par’Course en de Polfermolen is het voor ons duidelijk dat om de ontwikkeling van het Leeuwbier terrein onder leiding van Wyckerveste gerealiseerd te krijgen, er toezeggingen van diegenen, die namens de Gemeente aan de onderhandelingstafel zaten, moeten zijn geweest om het project van de grond te krijgen.”
Wethouder Remy Meijers opperde staande de vergadering nog dat er retail aanzet plan voor de nieuwe Polfermolen toegevoegd kon worden bij de kleinere ruimtes die gecreëerd konden worden waar oudere inwoners elkaar zouden kunnen ontmoeten. Daarvoor in het plan van de OR kleinschalig horeca ingepland.
Archieffoto TV Valkenburg

← Vorig bericht

Inspraak rondom Pr.Beatrixsingel remt snelheid

Geen stoplichten op en rond Grendelplein

Volgend bericht →