Veilige schoolfietsroutes liggen als los zand verspreid

Voorpagina » Toerisme » Veilige schoolfietsroutes liggen als los zand verspreid

Woensdag 6 september vindt de ‘opening’ van de vernieuwde school-thuis- routes plaats.
Die routes zijn in Sibbe en Houthem neergelegd. Wethouder Vankan en gedeputeerde Geurts ronden dan feestelijk deze werkzaamheden af. Maar de veilige schoolroutes liggen wel als los zand verspreid over diverse kernen. Daarover heeft de politieke redactie van TV Valkenburg uitleg gevraagd aan wethouder Vankan.
Er liggen in de kernen Broekhem, Valkenburg-centrum, Houthem en Sibbe veilige schoolroutes. Fietsroutes die een veiligheidsgevoel aan de fietser geven die op dezelfde weg verblijft als de automobilist. Maar veel van deze routes liggen niet sluitend aan elkaar maar als losse stroken verdeeld. In Broekhem – komend vanuit de Spoorlaan en de Sittarderweg – moeten de scholieren de zeer drukke weg Broekhem oversteken. Ondanks dat daar een vluchtheuvel gemaakt is, blijft de situatie gevaarlijk.
Na de heuvel richting de basisschool in de Plenkert is de veilige route nergens meer te zien totdat deze weer opduikt vlak bij de school in het Odapark.
Wethouder Vankan geeft hiervoor als reden dat de Pr. Margrietlaan een rustige verkeerstraat is waar de fietser geen gevaar loopt. Daarom is daar geen suggestiestrook aangelegd. Wel is zo’n strook bij het Odapark aangebracht vanwege het drukke verkeer.
Het project veilige schoolroute is afgelopen zomer verder uitgerold in de kernen Sibbe en Houthem. Wat gebeurt in het buitengebied van Sibbe richting Bemelen? Daar houdt de rode fietssuggestiestrook bij Wolfshuis/Gasthuis plots op bij de gemeentegrens met Eijsden-Margraten. “Dat klopt”, zegt de wethouder. “De gemeente Eijsden-Margraten heeft niet aan het doortrekken van de stroken meegewerkt. Zij maken een andere keuze. Er is op deze weg een grootscheepse verkeersactie van de politie gehouden. De noodzaak om zo’n suggestiestrook aan weerszijden aan te leggen is er wel degelijk omdat diverse kinderen uit Bemelen de basisschool in Sibbe bezoeken. Ik hoop dat de gedeputeerde aanstaande woensdag zelf ook ziet wat hier gebeurt en dat hij rond de tafel gaat zitten met de collega uit de buurgemeente”, aldus Vankan.
Ook in Houthem is aan de verbetering van de veiligheid voor fietsende schoolgaande jeugd gewerkt. De weg St.Gerlach is onlangs gerenoveerd. Bewoners berichten ons dat er desondanks veel te hard gereden wordt. Ook op de nieuwe gerenoveerde weg zijn geen fietssuggestiestroken aangebracht. Waarom is dat niet gebeurd?
Vankan: “Deze weg is in het kader van Buitengoed Geul & Maas gerenoveerd. Daarin zijn suggestiestroken niet voorzien. De weg is een 30km-weg en we zien door de metingen die er gedaan zijn, dat er toch te hard wordt gereden. Wellicht dat we handhavend gaan optreden. En we hopen dat indien de gehele weg tot aan Meerssen in 2022 gerenoveerd is, het probleem opgelost is.”
Vanaf de splitsing Gerlachusstraat en de Onderstestraat tot aan de Geulhemmermolen duiken plotseling rode suggestiestroken op. Waarom worden de stroken niet doorgetrokken?
“Het niet doortrekken van suggestiestroken heeft te maken met budgetten. Als de situatie ter plekke keihard vraagt voor een oplossing, gaan we naar de raad voor meer geld”, luidt de verklaring van de wethouder.
De gedachte achter een veilige schoolroute is om de leerling die gebruikt maakt van de openbare weg te beschermen tegen snel(ler) verkeer. Wellicht kan het gemeentebestuur de belangen van de jeugd/de fietser nog meer centraal stellen en van daaruit nog meer oplossingsgericht te werk gaan. Gemeenteraad van Valkenburg aan de Geul: er is werk aan de winkel. Zorg dat het wegennet van de gemeente verlost wordt van de huidige lappendeken aan fietssuggestiestroken. Kies voor de jeugd en voor de fietser.
Foto’s Frits Feuler, TV Valkenburg

← Vorig bericht

Raad stemt in met verkoop van het Leeuwterrein

Paardenwesp aangetroffen bij Geulpark

Volgend bericht →