Velling populierenbos in Zuid Limburg

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Oud Valkenburg » Velling populierenbos in Zuid Limburg

Genhoes en MechelderbeekdalDe komende periode worden er op een tweetal locaties in Zuid-Limburg beheerwerkzaamheden door Natuurmonumenten verricht.
Dit gebeurt op Genhoes gelegen tussen Valkenburg en Schin op Geul.
Door het vellen (rooien) van de aanwezige populieren zal er een fraai natuurlijk elzenbroek bos kunnen ontstaan. Ook in het Mechelderbeekdal, een natuurgebied tussen Mechelen en Vijlen, worden populieren gerooid. Hier gebeurt dit vooral om de dotterbloemgraslanden meer ruimte tot ontwikkeling te geven.
Genhoes
Tussen half november en begin december zal het populierenbos bij Genhoes worden gerooid en herplant met soorten zoals zwarte els, es en eik om de ontwikkeling van een natuurlijk elzenbroek bos hier een kans te geven.
In combinatie met de kalkhoudende grond levert dat een weelderige plantengroei op. Ook spinnen, slakken en paddestoelen profiteren van dit beheer.
Mechelderbeekdal
Bij Mechelen worden er populieren gerooid om het achterliggende dotterbloemgrasland meer licht te geven De eronder groeiende struweelhaag wordt minder hoog gemaakt zodat deze makkelijker onderhouden kan worden.
Karakteristieke knotbomen worden opnieuw geknot en in ere hersteld terwijl de opslag van jonge bomen zal worden verwijderd. Met als doel meer licht voor dottergrasland en meer vocht in het gebied.
Tevens wordt hierdoor de toevoer van voedsel op de bodem door het vallen van bladeren gestopt.
Dotterbloemen
Bestaande dotterbloemgraslanden zijn overblijfselen van een oud landbouwsysteem, waarbij ze belangrijk waren als bron van hooi voor het vee.
Dotterbloemgraslanden zijn nu buitengewoon waardevole natte hooilanden vanwege de grote plantenrijkdom.
Dotterbloemgraslanden komen in Zuid-Limburg alleen nog in natuurgebieden voor.
Het behoud en verbeteren hiervan is vanwege de bijzondere flora heel belangrijk.

← Vorig bericht

Christmas Art Fair in het Streekmuseum in Valkenburg geopend

Presentatie van het zestiende Jaarboek van de Stchting Historische en Heemkundige Studies in en rond het Geuldal.

Volgend bericht →