Ver­be­terde aan­pak drugs­af­val­dum­pin­gen

Voorpagina » Toerisme » Ver­be­terde aan­pak drugs­af­val­dum­pin­gen

Onder aansturing van de Provincie Limburg heeft de werkgroep Milieucriminaliteit van het RIEC-Limburg een nieuw protocol opgesteld voor een verbeterde aanpak van drugsafvaldumpingen en –productieplaatsen van synthetische drugs: het ‘Protocol Aanpak Drugsafvaldumpingen en Drugsproductie in Limburg’ (PADD-Limburg).
Het PADD-Limburg bevat de belangrijkste regels die in acht moeten worden genomen bij het aantreffen van drugsafvaldumpingen en het ontmantelen van drugslabs. De uniforme werkwijze kwam tot stand in samenwerking met onder meer gemeentes, natuurorganisaties, Waterschap Limburg, brandweer, politie, Openbaar Ministerie en Belastingdienst.
Met het protocol willen de betrokken organisaties onder meer de veiligheid van burgers en professionals waarborgen, de negatieve gevolgen voor milieu en gezondheid verder verkleinen en de opruimkosten minimaliseren. “Met dit protocol stellen we mogelijke sporen veilig die kunnen bijdragen aan de strafrechtelijke opsporing, waardoor we de kans vergroten van de verhaalmogelijkheden op de daders van drugsafvaldumpingen en -productie”, aldus Teunissen.
Andere belangrijke doelen zijn het bevorderen van de samenwerking tussen de betrokken partners en het versterken van de maatschappelijke bewustwording over de nadelige gevolgen van deze vorm van milieucriminaliteit.
Het PADD-Limburg is digitaal beschikbaar. Klik HIER.

← Vorig bericht

Ontruiming pand Crolla

DNA-onderzoek Nicky Verstappen van start

Volgend bericht →