Verdubbeling aantal statushouders voor Valkenburg aan de Geul

|
, , ,

Voorpagina » Nieuws » Verdubbeling aantal statushouders voor Valkenburg aan de Geul

“Er komt een hausse aan statushouders op de Limburgse gemeenten in het algemeen en Valkenburg in de Geul in het bijzonder in de tweede helft van dit jaar,” aldus een mededeling van wethouder Carlo Vankan (AB). Uit een door het Rijk op 12 februari jl. gepubliceerde integrale handreiking ‘opvang, huisvesting en inburgering’ blijkt dat voor Valkenburg aan de Geul een verdubbeling van de taakstelling voor opvang van statushouders gerealiseerd dient te worden. “Normaal vangt Valkenburg aan de Geul circa 40 statushouders per jaar op. In de nieuwe handreiking van de Rijksoverheid wordt een zelfde aantal voor een half jaar opgevoerd. En dat gaat een uitdaging (lees: probleem, red.) vormen.

Gezamenlijke brief aan provincie
Vanwege die verdubbeling heeft de gemeente Valkenburg aan de Geul samen met andere Limburgse gemeenten een brief opgesteld. “De Zuid-Limburgse gemeenten ervaren uitdagingen in de realisatie van de Taakstelling huisvesting 2021. Tevens nodigen we de provincie uit om naast haar formele rol van verbinder en controleur met ons mee te denken en te investeren in oplossingen voor de korte en lange termijn. Wij verwachten dat we, middels een intensievere samenwerking en een gezamenlijke aanpak, van elkaar kunnen leren en beter in staat zijn om de taakstelling 2021 te volbrengen. Daarbij opgemerkt dat wij natuurlijk beseffen dat deze opgave primair bij gemeenten, het C.O.A. en de woningcorporaties ligt,” aldus een passage uit de brief.

Lastig
“Het is een niet gemakkelijk op te lossen casus. We kennen de samenstelling van de groep niet. Het zullen waarschijnlijk Syriërs zijn. Zijn het 40 alleenstaande mannen? Of gedeeltelijk gezinnen? Dat maakt nogal een verschil,” volgens Vankan. “Door tekorten aan woningen in de sociale woningmarkt is er in toenemende mate sprake van elkaar beconcurrerende groepen, hetgeen tot extra spanningen in vaak kwetsbare wijken en tot verlies van draagvlak bij de bevolking leidt,” aldus een quote uit de brief.

Wat is een statushouder?
Een statushouder heeft de hele asielprocedure doorlopen en heeft vervolgens een verblijfsvergunning gekregen voor vijf jaar. Elke gemeente in Nederland moet verplicht jaarlijks een aantal statushouders huisvesten. Statushouders hebben recht op een woning. Dat kan een zelfstandige woning zijn of een huis dat gedeeld moet worden met meerdere mensen. Vluchtelingen mogen niet zelf bepalen waar ze gaan wonen. Om vluchtelingen onderdak te geven, wordt meestal gebruik gemaakt van het aanbod van sociale huurwoningen van corporaties.

Archieffoto TV Valkenburg

← Vorig bericht

Hub Blezer wordt ‘In ’t Zunneke’ gezet & VIDEO

“Ik wil mens zijn tussen de mensen”

Volgend bericht →