Vergroten digitale toegankelijkheid gemeentelijke website

Voorpagina » Toerisme » Vergroten digitale toegankelijkheid gemeentelijke website
Minder dan een kwart van de gemeentelijke websites is digitaal toegankelijk. Daarbij zijn de provincies Friesland en Limburg de achterblijvers. Dit blijkt uit een onderzoek van Stuurlui Online Marketing.
De website van de gemeente Valkenburg aan de Geul kent al een e-dienstverlening. Er wordt zelfs al over uitbreiding daarvan gesproken. Want er bestaat steeds meer behoefte om op ieder moment producten en diensten op afstand aan te kunnen vragen. Een nieuwe gemeentelijke website met uitbreiding van de al bestaande  e-dienstverlening moet aan deze toenemende vraag gaan voldoen. Dit blijkt uit de toelichting op de ontwerp-gemeentebegroting 2020-2023.
Bestaande dienstverleningskanalen blijven daarbij open. Zodat een zo groot mogelijk pallet aan dienstverlening kan worden aangeboden. Daarnaast kijkt de gemeente naar de mogelijkheden voor het invoeren van onder andere ‘WhatsApp’.  De nieuwe website zal opgesteld worden in begrijpelijke taal. En zij zal dus weer/meer mogelijkheden bieden voor het zelfstandig (digitaal) aanvragen van een product. Daar waar persoonlijk contact gewenst is, is een medewerker beschikbaar.
← Vorig bericht

Start bouw hotel Croix de Bourgogne schrijft college van B&W

Bejaard echtpaar mishandeld in Geulhem

Volgend bericht →