Verhoging parkeertarieven per 1 jan. a.s.

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Berg en Terblijt » Verhoging parkeertarieven per 1 jan. a.s.

Iedereen betaalt vanaf 1 jan. 2013 voor bewonersvergunningen.De gemeenteraad is maandagavond laat akkoord gegaan met de verhoging van de parkeertarieven ter financiering van de nog te bouwen ondergrondse parkeergarage. Wethouder Remy Meijers maakte de beweegredenen nogmaals duidelijk aan de gemeenteraad.

"Al 9 jaar is er geen verhoging doorgevoerd. Alle voorstellen die u doet, hoe sympathiek ook, hebben gevolgen voor de begroting. Nu geen verhoging betekent dat later de rekening gepresenteerd wordt. Wellicht dan geen subsidie voor verenigingen meer of bijzondere bijstand? Hadden wij wel geïndexeerd, was het tarief nu € 1,95 per uur."

De verhoging van de parkeertarieven is van belang omdat de gemeente € 1 miljoen moet reserveren voor de financiering van de ondergrondse parkeergarage. "Als volgens plan alles was verlopen, was die garage nu al geopend en hadden we geen financieel tekort", aldus Meijers.

Tegen middernacht werd een amendement van de drie coalitiepartijen (CDA-AB-PvdA/D66) aangenomen, waarbij enkele kleine aanpassingen werden doorgevoerd. Een van de aanpassingen is dat de verhoging naar € 1,90 pas wordt doorgevoerd bij ingebruikname van de parkeergarage. In 2013 betaalt iedereen € 25,= voor de bewonersvergunningen.

← Vorig bericht

Tv Valkenburg ook op glasvezel.

Stationsgebouw Houthem wordt vakantiehuisje.

Volgend bericht →