Verkeersbesluit schoolomgevingen in Broekhem Noord

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Broekhem » Verkeersbesluit schoolomgevingen in Broekhem Noord

Geen gemotoriseerd verkeer in BosstraatOngeveer vier weken geleden hebben de onderwijsinstanties Stella Maris College, St. Josephschool, kinderdagverblijf MIK & MAK en peuterspeelplaats Biba met de verkeersadviescommissie rond de tafel gezeten vanwege verkeersonveilige situaties rondom de scholen.
Wandelende en fietsende kinderen lopen gevaar, vooral door gemotoriseerd verkeer ’s morgens en in de namiddag. Ook bewoners rond het Stella Maris College bevestigen het probleem. In de (zuidelijke) Bosstraat wordt binnenkort alle gemotoriseerd verkeer ’s morgens tussen 8 en 8:30 uur tussen de Broekhem en Aan de Krombunder verboden.
Dit is met uitzondering van landbouwverkeer op de (noordelijke) Bosstraat tussen de begraafplaats en de kruising met het Ravensbos. De gemeente wil hiermee bereiken dat er meer gebruik kan worden gemaakt van de weg die aansluit aan de achterkant van de school.
De wethouder heeft de maatregelen genomen in overleg met Platform Broekhem, die over zes weken van kracht gaan. In de Keelstraat wordt eenrichtingsverkeer ingesteld met uitzondering voor (brom)fietsers.
Daarbij wordt in de rijrichting van de Pastoor Janssensweg richting de Roevoetstraat wel verkeer toegestaan.
Ook wil men de parkeerschijfzone (de zgn. blauwe zone) opheffen in de Keelstraat. Hierdoor hoopt men dat automobilisten geprikkeld worden om van de reeds bestaande parkeerplaats gebruik te maken.

← Vorig bericht

Ingezonden brief: over de plannen

Nog geen oplossing gevonden voor stinkende autobussen

Volgend bericht →