Verkeersmaatregelen Tour de France

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Berg en Terblijt » Verkeersmaatregelen Tour de France

Op 3 juli 2006 zal de Tourtocht plaatsvinden op een gedeelte van het parcours van de 4e etappe van de Tour de France. Op 4 juli 2006 zal de 4e etappe van de Tour de France finishen op de Rijksweg in Vilt in de gemeente Valkenburg aan de Geul. Voor een goed en veilig verloop van deze wielerwedstrijd en het beperken van de overlast voor de omgeving is het noodzakelijk om diverse maatregelen te treffen op, langs en rondom het parcours.
De volgende verkeersmaatregelen worden getroffen:
 Op de Cauberg wordt tussen de toegangsweg naar Holland Casino en Thermae 2000 en de kruising van de Rijksweg met de Sibberweg 1-richtingsverkeer bergopwaarts ingesteld op maandag 3 juli 2006.
 Op de route van de 4e etappe van de Tour de France wordt op 4 juli 2006 een stopverbod ingesteld vanaf 0:00 uur tot 12:00 uur of zoveel langer als door de politie noodzakelijk wordt geacht met het oog op de doorstroming en verkeersveiligheid van het verkeer.
 Vanaf 12:00 uur tot ca. 1 uur na doorkomst van de Tour de France wordt het gehele parcours afgesloten voor alle verkeer. De finish in Valkenburg is verwacht rond 17:00 uur.
 Vanaf 12:00 uur tot ca. 22.00 uur wordt het Grendelplein afgesloten voor alle verkeer;
 Er worden extra parkeerterreinen ingericht in de omgeving van het parcours, dit door het openstellen van parkeerweilanden en het afsluiten van enkele wegen t.b.v. parkeergelegenheid.
 Er worden op diverse locaties verkeersregelaars ingezet om het verkeer, daar waar nodig, bij te sturen om zodoende de verkeersdoorstroming in het Heuvelland zoveel mogelijk te waarborgen. Om de drukte en verkeerschaos in het centrum van Valkenburg te voorkomen zal het verkeer aan de randen van Valkenburg door verkeersregelaars worden opgevangen en naar de parkeerplaatsen geleid worden.
Naast deze maatregelen op het gemeentelijke wegennet, zullen tevens diverse maatregelen genomen worden op het provinciaal en hoofdwegennet. Zo zullen op de A79 de afritten 3 en 4 (komende vanuit de richting Maastricht) en de toerit 5 (richting Maastricht) afgesloten worden voor alle verkeer tussen ca. 10:00 uur en 15:00 uur. Op de A2 zal de afrit 51 komende vanuit de richting Eindhoven (afrit Bunde, Meerssen, Valkenburg) worden afgesloten voor alle verkeer tussen ca. 10:00 uur en 15:00 uur. De Rijksweg in Vilt zal rondom de finishlocatie, tussen de Slakweg en de Meesweg worden afgesloten tussen ca. 0:00 uur en 22:00 uur.
De volgende provinciale weggedeelten worden vanaf 12.00 uur ’s middags afgesloten omdat deze deel uitmaken van het parcours. De provinciale weg N590 Maastricht-Valkenburg, de Rijksweg van km 8.20 (Koeweg/Slakweg) tot km 9.86, de provinciale weg N595 Valkenburg-Wittem, van km 0.83 tot km 5.17 (Klapstraat), de provinciale weg N598 De Hut-De Plank, van km 5.00 (Hoogcruts) tot km 13.75 (grensovergang de Plank). De weggedeelten van de provinciale weg N595 van km 5.17 tot km 8.81 (Plettenbergweg) evenals de provinciale weg N598 van km 2.50 (Reijmerstokkerdorpsstraat) tot km 5.00 worden tussen 08.00 uur en 20.00 uur afgesloten ten behoeve van het parkeren.
De route van de 4e etappe van Tour de France en de parkeerlocaties zijn weergeven in het bijgevoegde figuur.
Het advies is om de dag van de Tour zoveel mogelijk verplaatsingen te voet, fiets of met het openbaar vervoer te doen. Dit in verband met de te verwachten drukte. Meer informatie over de Tour de France en de verkeersmaatregelen rondom de Tour kunnen verkregen worden via: 043-6043184.

← Vorig bericht

Lekker op stap in het Beneden-Geuldal

Transperant beantwoord vragen in de gemeenteraad

Volgend bericht →