Verkeersveiligheid Limburgse wegen beste in Nederland

Voorpagina » Toerisme » Verkeersveiligheid Limburgse wegen beste in Nederland

De provincie Limburg komt goed uit de bus in het wegbelevingsonderzoek. Dit onderzoek vindt elke twee jaar plaats in samenwerking met verschillende gemeenten, provincies en Rijkswaterstaat. Opdrachtgever is het platform Wegbeheerders Ontmoeten Wegbeheerders (WOW).
Automobilisten beleven de algemene verkeersveiligheid op de Limburgse provinciale wegen in 2017 met 76% als hoogste van alle provincies. Ook is maar liefst 84% van de automobilisten tevreden over de provincie Limburg als beheerder van provinciale wegen. De resultaten van dit onderzoek spelen een rol bij het provinciaal beleid.
Er zijn toch enkele verbeterpunten die in het onderzoek naar voeren zijn gekomen. Limburg scoort slechter dan het Nederlands gemiddelde bij de doorstroming tijdens werkzaamheden. 11% is hierover  ontevreden. We zien dat in de afgelopen periode er relatief veel werkzaamheden geweest in Limburg rondom Maastricht (A2 tunnel) en in Parkstad (aanleg Buitenring). De doorstroming bij incidenten is daarnaast op het Limburgse hoofdwegennet nog lang niet op orde. Dit komt door belangrijke verkeersaders zoals de A2 of de A67.
Bij ongevallen moet het verkeer over ontoereikende provinciale en gemeentelijke wegen worden omgeleid. Dit speelt vooral op de A2 tussen Kerensheide en knooppunt Het Vonderen. Een te geringe robuustheid veroorzaakt dan gauw grote files op het betreffende hoofdwegennet.

← Vorig bericht

Fiorenza energiek op 13de plek LVK finale

Jouw huis duurzaam maken?

Volgend bericht →