Verkoop pand Splendid Cars en nieuw voetpad langs Geul

Voorpagina » Nieuws » Politiek » Verkoop pand Splendid Cars en nieuw voetpad langs Geul

Op vragen van het CDA deelt B&W deze week schriftelijk mede dat een ruime raadsmeerderheid voor de verkoop is van het hoekpand Splendid Cars aan projektontwikkelaar Hilligers, Spronck & Jacobs. Op deze lokatie wenst HS&J woningbouw te realiseren; sociale woningbouw op deze plek wordt niet realistisch geacht. Verder krijgt HS&J een voorkeursrecht tot koop op het pand van de brandweerkazerne.
Op uitdrukkelijk verzoek van de CDA fractie zegt B&W toe de stedenbouwkundige plannen aan de gemeenteraad voor te leggen. B&W weigert de architectonische plannen de raad voor te leggen. B&W bevestigt tevens dat in overleg met HS&J achter de nieuwbouw een nieuw voetpad wordt gerealiseerd langs de Geul. Of het 24 uur per dag openbaar of niet openbaar wordt, zal later – mede in overleg met toekomstige bewoners – worden bepaald.
Naar verwachting zal de notariële overdracht van het hoekpand Splendid Cars medio september plaatsvinden.
CDA raadsfractie
Valkenburg aan de Geul
Roger Huntjens

← Vorig bericht

Deelnemers voorrondes Mooi Limburgs Muziek Festival bekend

CDA vindt de plannen van de Maharishi op de kop Cauberg vaag

Volgend bericht →