Verkoop van het pand aan de Wilhelminalaan door de gemeente

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Valkenburg Centrum » Verkoop van het pand aan de Wilhelminalaan door de gemeente

Transperant wil met een brief aan het College meer duidelijkheid over deze verkoop

Geachte heer Nuijtens,

Als bestuurder bent u ongetwijfeld bekend met het Nederlandse gebruik waarbij demissionaire bestuurders enkel nog strikt noodzakelijke zaken afhandelen en nieuwe dan wel financieel zwaar ingrijpende raadsvoorstellen over laten aan hun opvolgers.

Ondanks dit gebruik stelt het demissionaire college van B&W de gemeenteraad voor om over te gaan tot de verkoop van het pand Wilhelminalaan 43-47 en het verlenen van het eerste recht van koop van de brandweerkazerne aan een geïnteresseerde. Deze gang van zaken schetst onze verbazing daar het niet gaat om om een zaak met een spoedeisend belang, dit gezien de lange doorlooptijd van het verkooptraject. Het had het demissionaire college dan ook gesierd als u dit raadsvoorstel volledig had laten uitwerken door het nieuwe college van B&W.

Uit het betreffende raadsvoorstel blijkt overigens dat het momenteel nog onduidelijk is hoe de brandweerzorg voor onze gemeente in de nabije toekomst zal worden gecontinueerd. Concrete plannen hieromtrent worden medio juli/augustus van dit jaar verwacht. De fractie TRANSPeRANT is van mening dat een besluit omtrent de verkoop en het verlenen van het recht op eerste aankoop van de brandweerkazerne, moet worden uitgesteld totdat er duidelijkheid bestaat over de toekomstplannen rondom de huisvestingslocatie van de brandweerkazerne.

De financiële paragraaf van het betreffende raadsvoorstel is naar onze mening bijzonder triest te noemen en roept vele vragen bij ons op. Hoe kan een lokale overheid een gebouwencomplex in haar boeken hebben staan met een boekwaarde ter grootte van 810.000 euro en dit vervolgens met ‘droge ogen’ in de uitverkoop doen voor het schamele bedrag van 612.00 euro? Hoe is de oorspronkelijke boekwaarde van het gebouwencomplex tot stand gekomen? Wanneer en waarom is het pand aan de Wilhelminalaan 43-47 überhaupt door de gemeente aangekocht? Betrof het destijds een ‘strategische’ aankoop en met welk doel is het pand aangekocht? Klaarblijkelijk heeft het demissionaire college van B&W geen moeite met de voorgestelde ‘vernietiging’ van gemeenschapsgelden en maakt het boekwaardeverlies ze evenmin nog wat uit. Al met al een ‘fraai’ staaltje: wie dan leeft, wie dan zorgt!

Om het nieuwe college van B&W in de gelegenheid te stellen om alle lopende zaken onder de loep te kunnen nemen en ontwerpraadsvoorstellen op hun merites te laten beoordelen, zullen wij tijdens de commissievergadering Stedelijke Ontwikkeling en Beheer en indien noodzakelijk tijdens het éérstvolgende presidiumoverleg pleiten om dit raadsvoorstel niet te agenderen voor de raadsvergadering van 31 mei 2006.

Met vriendelijke groet,

Ing. Raymond W.M. Leenders

Raadslid TRANSPeRANT

← Vorig bericht

Afscheid van de huidige wethouders

Hoe wordt omgegaan met gedwongen opnames in instellingen?

Volgend bericht →