Verlaging rentepercentage sociale kredietverlening

Voorpagina » Toerisme » Verlaging rentepercentage sociale kredietverlening

Gemeente Valkenburg aan de Geul stemt in met verlaging van het rentepercentage per 1.1.2019 naar 2% met uitzondering van het saneringskrediet (6,5%). De kosten hiervoor zijn structureel € 7500,- en worden gefinancierd uit de pot armoedebestrijding.
Sociale kredietverlening helpt mensen achterstallige schulden af te lossen of noodzakelijke gebruiksgoederen aan te schaffen. Deze kredietverlening is voor de meest kwetsbaren in onze samenleving alsmede 65-plussers die door omstandigheden geen krediet bij een bank kunnen krijgen en is op gemeentelijk nivo geregeld maar niet renteloos.
De Kredietbank Limburg bleek voor deze kredieten rentepercentages te berekenen van 6,5 tot 12% terwijl de rente algemeen al een tijd was gedaald naar ca. 3%. Dergelijke percentages helpen niet schulden te beperken of op te lossen.
Enige tijd geleden heeft Hub Aussems (PGP) dit item naar voren gebracht in de commissie Sociaal Domein en op 19 februari heeft hij hierover een motie ingediend. In deze motie wordt gesteld dat het rentepercentage voor sociale kredietverlening door Kredietbank Limburg verlaagd dient te worden naar ca. 3%. Zo niet, dat dan de gemeente Valkenburg aan de Geul geen samenwerking meer wenst met de Kredietbank Limburg en de meerkosten van deze kredietverlening in eigen hand neemt uit het budget Sociaal Domein en vraagt of andere regiogemeenten zich hierbij aansluiten.
Kredietbank Limburg heeft 4 oktober 2018 voorgesteld de genoemde percentages te wijzigen naar 2%. Dit percentage loopt al sinds 1 januari 2015 en wordt vastgesteld bij algemene maatregel van bestuur. Het saneringskrediet (dit is het aflossing van meerdere schulden) blijft gehandhaafd met een rentepercentage van 6,5%. De gemeente staat borg voor de terugbetaling. Het rentepercentage wordt niet betaald door de klant zelf.

← Vorig bericht

Bekerwedstrijd VV Walram op donderdag 6 december

Wat doet Sinterklaas in een museum?

Volgend bericht →