Verledding van de openbare verlichting

Voorpagina » Toerisme » Verledding van de openbare verlichting
Verledding? Ja, zo noemen burgemeester en wethouders in hun voorstel aan de gemeenteraad het ombouwen van de openbare verlichting naar LED (lichtuitstralende diode).
De gemeenteraad heeft eerder al aangegeven dat er voor 2016 en 2017 voor € 25.000,- bezuinigd moet worden op de openbare verlichting. En vanaf 2018 jaarlijks voor € 37.500,-.
Om dat te bereiken willen burgemeester en wethouders in een werksessie met de leden van de raadscommissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer bepalen welke lichtmasten worden verwijderd en welke beperkingen in branduren worden doorgevoerd.
In de hele gemeente staan ca. 3300 masten waaraan 3748 armaturen zijn bevestigd.
Het college wil het echter niet laten bij deze bezuiniging via beperking van branduren en verwijdering van lichtmasten. Integendeel het stelt voor de na verwijdering nog resterende armaturen volledig en in één keer te vervangen door LED.
419 Armaturen zijn op dit moment al omgebouwd naar led. De bestaande verlichting in het centrum van Valkenburg wordt gehandhaafd.
Deze voorgestelde ombouw naar led vraagt een investering van ruim 1,1 miljoen euro. Het vereiste bedrag moet uit de algemene reserves komen. Maar in ruil daarvoor worden de in het Energieakkoord van de rijksoverheid omschreven duurzaamheidsdoelstellingen per direct – en niet in 2020 – gehaald. Bovendien heeft deze investering positieve effecten voor de veiligheid en leefbaarheid.
Tot mei 2018 heeft de gemeente met ZIUT een contract voor de aanleg, vernieuwing, vervanging, onderhoud en exploitatie van de openbare verlichting. Dit zgn. meerjarige ontzorgingscontract ( waar dus ook de voorgestelde vervanging van alle armaturen door led onder valt ) zal na mei 2018 worden gegund aan dat bedrijf dat na het doorlopen van een Europese aanbestedingsprocedure het meest gunstige bod heeft gedaan.
Op 20 september vanaf 19.00 uur in het gemeentehuis bespreekt de raadscommissie het voorstel van burgemeester en wethouders.
Foto tvvalkenburg
← Vorig bericht

Babsen hebben een mooie dag

Expositie Fotof Limburg in Nuth

Volgend bericht →