Maastricht en Heuvelland gemeenten slaan handen ineen.Maastricht en Heuvellandgemeenten. Dat zijn Meerssen, Valkenburg aan de Geul, Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem en Vaals, hebben gezamenlijk een preventie- en handhavingplan 2015 -2019 gemaakt om alcoholgebruik onder jongeren terug te dringen. Het plan koppelt nadrukkelijk preventie- en handhavingsactiviteiten om norm en gedragsverandering tot stand te brengen ten aanzien van alcoholgebruik van jongeren onder de 18 jaar. De subregionale samenwerking biedt mogelijkheden alcoholmatiging doeltreffender aan te pakken. Het plan moet uiteindelijk onderdeel gaan uitmaken van het gezondheidsbeleid van de gemeenten.

Uit onderzoek blijkt dat een deel van de Zuid-Limburgse jeugd op zeer jonge leeftijd het eerste glas alcohol drinkt: 11 jaar (landelijk 14 jaar). Dit ligt ver af van de nieuwe wettelijke norm van 18 jaar. Ook blijkt dat in Maastricht Heuvelland alcohol op jonge leeftijd vooral verkregen wordt via familie of vrienden. De doelstellingen van het preventie- en handhavingplan (voor jongeren onder de 18 jaar) richten zich op:

– Het verhogen van de beginleeftijd van alcoholgebruik
– Het terugdringen van Binge drinken onder jongeren (meer dan 5 glazen bij een gelegenheid)
– Het terugdringen van jonge slachtoffers met alcoholvergiftiging
– Het verstrekken van alcohol door familie of vrienden is gedaald (aan jongeren onder de 18 jaar)
– Ouders zijn minder tolerant in het toestaan van thuis drinken door jongeren
– De verkoop van alcohol aan jongeren onder de 18 jaar via verkoopkanalen is gedaald

Een integrale aanpak verbindt bewustwording, regelgeving en handhaving. Dit is noodzakelijk omdat alcoholgebruik altijd resultaat is van een combinatie van factoren waaronder: persoonlijke kenmerken, sociale omgeving, aanbod van drank en overheidsbeleid.

De maatregelen van de gemeenten richten zich op:

– Intensivering van de preventie van voorlichtingsactiviteiten naar jongeren, ouders en scholen.
– De gemeenten willen ook toewerken naar uniformiteit in regelgeving en sanctiebeleid in de regio Zuid-Limburg.
– De bedoeling is een regionale pool van handhavers in te stellen.
– Aanmoedigen van initiatieven om alcoholvrije drankjes onderdeel te laten zijn van het drankenassortiment.
– Horecagelegenheden zoveel mogelijk toegankelijk maken voor jongeren onder de 18 jaar (nu worden ze vaker geweerd, waardoor ze drinken op andere plekken, waaronder de openbare ruimte).
– Bewustwordingsacties voor ouders en ze helpen bij het stellen van regels.

Het plan wordt binnenkort ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraden.