Vertraging in bouwplannen irriteert gemeenteraad

Voorpagina » Nieuws » Vertraging in bouwplannen irriteert gemeenteraad

De irritatie bij inwoners en raadsleden over de ongelimiteerde overschrijding van bouwplannen rond de herbouw van hotel Croix de Bourgogne, het hotel in het voormalige Pradoegebouw en de bouw van woningen in het villa Via Nova-terrein neemt steeds meer toe. Onderstaande informatie is samengesteld uit antwoorden van het B&W op vragen van de raadsfracties en uit uitspraken van de wethouders tijdens de raadsvergadering van maandag 11 juli 2022.

Hotel Croix de Bourgogne
Het college van B&W worstelt met het geven van duidelijkheid. Vooral de actualiteit rond marktontwikkelingen en de situatie in de wereld spelen hierin een grote rol. Wethouder Weerts maakte bekend dat op dit moment de bouwaanvraag voor herbouw Croix de Bourgogne bij het Waterschap ligt. Daarna kan de gemeente de aanvraag pas gaan toetsen. PGP stelde wederom een hotel in het hoogste segment ter discussie. Na de zomer zal wethouder Weerts een presentatie geven over de plannen, die oorspronkelijk in de zomer van 2009 ten tijde van burgemeester Eurlings door de raad zijn geaccordeerd.

Stella Maris Broekhem-Noord
Met de bouwplannen op dit voormalige schoolterrein is nog geen begin gemaakt.

Pradoegebouw
Momenteel wordt het Pradoegebouw aan de Steenstraat verbouwd. Aan de achterkant is dat zichtbaar. De activiteiten zijn hoofdzakelijk binnen in het gebouw. Een mogelijk geplande rotonde op de Oosterweg komt te vervallen. “Parkeren voor bezoekers zal op eigen terrein van de ontwikkelaar plaatsvinden,” aldus wethouder Weerts.

Villa Via Nova

Villa Via Nova
“Er komt een gewijzigd bouwvoorstel van eigenaar Jongen Bouw BV,” deelde wethouder Weerts de raad mee. “De gemeente heeft daar verder weinig zeggenschap omdat het terrein verkocht is aan Jongen Bouw BV.”

Ignatiusvallei
Er is een aspirant koper die het complex wil overnemen. Het college maakte maandag bekend nog geen reactie over de aanvaarding van de koop te hebben ontvangen. Met andere woorden: er is een bod gedaan. Onduidelijk is echter of dit aanvaard is. Opmerkelijk is het antwoord van B&W dat de wegrenovatie van de Emmaberg geen harde eis is bij de koop van het complex. De aanleg van een nieuwe weg naar Boslust waarin ook een rotonde in voorzien was, is losgelaten. Recent heeft de gemeente enkele reparaties aan de Nieuweweg uitgevoerd.

Valkenburg-West
Wethouder Weerts maakte bekend dat de ontwikkelingen rond de visie Valkenburg-west een hoge prioriteit hebben. Er wordt binnenkort met stakeholders overlegd. Het gebied Valkenburg-west wordt begrensd door de Wilhelminalaan, Plenkertstraat en voormalig pretpark de Valkenier.
Het terrein van het pretpark valt buiten de visie. Er mag daar geen woningbouw plaatsvinden. Het bestemmingsplan staat dit niet toe. De raad zal een nieuw bestemmingsplan moeten aannemen om dit mogelijk te maken. Voor zover bekend worden daartoe nog geen stappen genomen. Wethouder Weerts legde uit dat overwogen wordt om de nieuwe Polfermolen op het terrein van de voormalige Valkenier te realiseren. Eerst komt op de huidige plek van de Polfermolen een onderzoek naar het de toestand en het eventuele hergebruik van het gebouw.

Schoollocaties Vilt en Houthem
Op dit moment wordt gewerkt aan het opstellen van overeenkomsten met de woningcoöperaties. Daarna kan gestart worden met het vergunningentraject.

Oude schoollocatie Bergervliet
De bouw van het plan De Bergervliet in Berg kan nog niet gestart worden. Er is een bezwaar ontvangen dat eerst afgehandeld moeten worden, zei wethouder Weerts.

Gezondheidscentrum in de Nieuwe kerk
Het parkeren bij/rond de Nieuwe Kerk voor bezoekers van het nieuwe gezondheidscentrum zou geregeld zijn volgens wethouder Weerts. Hij opperde hierbij aan het weghalen van de klokkentoren aan de voorkant van de straat. Over de oplossing van het parkeren bij het medisch centrum zal hij een brief aan de raad schrijven.

De Kadernota 2022 werd unaniem aangenomen.

← Vorig bericht

Reconstructie Koningswinkelstraat en omgeving start na de zomer

Nieuwe pinautomaat op het Walramplein

Volgend bericht →