Vertraging voor ontwikkelen mobiliteitsvisie

Voorpagina » Nieuws » Vertraging voor ontwikkelen mobiliteitsvisie

Er is vertraging ontstaan in het ontwikkelen van de Mobiliteitsvisie. Dat maakte wethouder Carlo Vankan bekend. Een flinke tegenvaller, want deze uitgebreide verkeersvisie zou per 1 januari 2021 van kracht worden. Door de ontwikkelingen rond de coronapandemie is het maar zeer beperkt mogelijk om met inwoners, direct betrokken ondernemers en instanties in gesprek te gaan over wat er speelt op het gebied van verkeer en mobiliteit.

Digitale weg
“Het is mogelijk om via de digitale weg informatie te gaan ophalen, maar uit ervaring weten we dat fysieke bijeenkomsten het meest effectief zijn om zoveel mogelijk doelgroepen te kunnen bereiken,” laat de gemeente Valkenburg aan de Geul desgevraagd weten. Niet iedereen heeft internet, vooral ouderen niet.
Het organiseren van fysieke bijeenkomsten was in het begin van dit jaar beperkt mogelijk, op dit moment is het zelfs helemaal niet toegestaan.

Projecten
Enkele projecten die nog ontwikkeld moeten worden zijn o.a. de visies rond Valkenburg-Oost en Valkenburg-West (o.a. Plenkertstraat) en Visie Berg. Van één project is een tussenrapport klaar. Het rapport van onderzoeksbureau Dear Hunter, dat de afgelopen zomer op het Walramplein heeft gebivakkeerd in twee containers, zal in de december aan de gemeenteraad worden aangeboden.

VadG aantrekkelijke bereikbaar

Aspecten Mobiliteitsvisie
De Mobiliteitsvisie bestaat uit diverse onderdelen:

1. In 2050 CO2-neutraal worden:
Binnen deze ontwikkelrichting wordt duurzame mobiliteit gestimuleerd door ruimte te bieden aan actief transport (fietsen en wandelen), duurzame innovatieve mobiliteitsinitiatieven en het verduurzamen van de (auto)mobiliteit.

2. Verlagen toeristische verkeersdruk:
Met deze ontwikkelrichting wordt beoogd om de balans tussen leefbaarheid en toerisme te waarborgen en waar nodig te herstellen zodat de gemeente een aantrekkelijke woon- en toeristische plek blijft.

3. Vergroten keuzevrijheid:
Om inwoners en bezoekers van de gemeente een alternatief voor de auto te bieden, wordt binnen deze ontwikkelrichting ketenmobiliteit gefaciliteerd door de verschillende netwerken beter op elkaar te laten aansluiten.

4. Vergroten leefbaarheid: verminderen in de kernen van overlast, zoals geluid, lucht, snelheid en ruimtegebruik van automobiliteit.

Mobiliteitsvisie schema

Toekomst
De gemeente Valkenburg aan de Geul laat tenslotte weten dat men kwaliteit en gedragen beleid hoog in het vaandel heeft staan, zelfs als daarvoor meer tijd nodig is en de planning derhalve moet worden aangepast. Eerder deze maand sprak ‘TV Valkenburg Vandaag’ met wethouder Carlo Vankan over dit onderwerp.

← Vorig bericht

Waterlekkage Stella Maris College Broekhem

Nieuwe dienstregeling van  Arriva  Limburg 

Volgend bericht →