Vervanging oude A.N.W.B.-infoborden

Voorpagina » Nieuws » Provincie » Vervanging oude A.N.W.B.-infoborden

De komende tijd worden 34 infoborden uit de jaren ’90 op Rijksmonumenten vervangen. Op sommige borden klopt de tekst niet meer of is de kleur van het bord verschoten en moeilijk leesbaar. Dit is meermaals aangekaart door leden van Heemkundevereniging Schin op Geul en plaatselijk amateur-historicus Jan Diederen.
Nieuwe borden met nieuwe lay-out
De nieuwe infoborden geven een kwaliteitsimpuls aan de uitstraling van de monumenten en de openbare ruimte. Het project wordt deels gefinancierd door gemeentelijk budget en deels door de Kunst en Cultuurraad. De totale kosten voor de aanschaf van 34 borden zijn € 5583. Van genoemd bedragbetalen de gemeente en de Kunst en Cultuurraad een evenredig deel (€ 2791,50).
Doel
Doel van het project is om toeristen en inwoners juiste en interessante informatie te verschaffen over de historische waarden van Valkenburg aan de Geul. Op deze manier worden eigen inwoners ‘toerist in eigen gemeente’. Samen met de toeristen kunnen de eigen inwoners de ‘Rijksmonumenten Route’ wandelen of fietsen.
Foto gemeente Valkenburg aan de Geul

← Vorig bericht

Open repetitie schutterij St.Mauritius Strucht

Weekendweer: stevige onweersbuien voor de zondag

Volgend bericht →