Vervolg van soap: openbaar toilet Theodoor Dorrenplein weer open

Voorpagina » Nieuws » Vervolg van soap: openbaar toilet Theodoor Dorrenplein weer open

De toiletunit op het Theodoor Dorrenplein wordt weer geopend en blijft voorlopig op alle dagen toegankelijk. Dit was het resultaat van discussies en ingediende moties tijdens de raadsvergadering op maandag 22 februari. De VSP en VVD hadden moties hieromtrent voorbereid. Burgemeester Schrijen deelde voor het indienen ervan mede dat hij het doodjammer vond dat er een politiek punt van werd gemaakt. Bianca Rooding-Eurlings (VVD) reageerde hierop met: “Dit is geen politiek, dit is pure noodzaak.” 

Eerste motie
Jef Kleijnen (VSP) kreeg als eerste het woord en diende de motie van zijn partij in. Deze bestond uit twee onderdelen: de toiletunit op het Theodoor Dorrenplein openen en onderzoeken op welke andere plekken openbare toiletten geplaatst kunnen worden. De VVD steunde  de motie en vroeg om een schorsing van de vergadering gedurende vijf minuten om te kunnen overleggen met Kleijnen. Resultaat hiervan was dat beide partijen de motie van de VSP indienden waarbij twee wijzigingen werden aangebracht. Enerzijds de toevoeging dat de unit niet alleen in het weekend maar gedurende de hele week geopend moet zijn, anderzijds werd afgezien van het onderzoek naar andere plekken. Deze motie werd vervolgens in stemming gebracht met als resultaat: 8 stemmen voor en 8 stemmen tegen. Dus werd de motie overgeheveld naar de volgende vergadering. 

Tweede motie
De VVD liet het er vervolgens niet bij zitten en diende haar motie aan het einde van de raadsvergadering alsnog in. Fractievoorzitter Bianca Rooding hield een kort emotioneel betoog waarin zij de noodzaak van een dagelijks geopende toiletunit nogmaals onderstreepte. Hierbij sprak zij over kinderen en mensen met medische problemen. Zij beloofde dat de VVD een van de toiletten zal “adopteren” en dat zij persoonlijk best een aantal uren toezicht wil houden en de toiletten ook zal poetsen. Deze motie werd  in stemming gebracht en door alle partijen aangenomen.

Lees hier meer over de soap rond het plaatsen, sluiten en openen van het openbare toilet in Valkenburg-centrum.

← Vorig bericht

Opzet ontwikkeling Valkenburg-Oost ook voor aanpak Plenkertstraat

Ingezonden brief VV Berg’28 over sport- en accommodatiebeleid

Volgend bericht →