Verzakking percelen aan rand Villa Via Nova-terrein

Voorpagina » Nieuws » Verzakking percelen aan rand Villa Via Nova-terrein

Het is nog steeds onduidelijk of de sanering van het vervuilde terrein Villa Via Nova heeft plaatsgevonden. De CDA-fractie stelt er in een artikel 32 brief vragen over. De fractie maakt tevens melding van het feit dat er problemen ontstaan door verzakkingen. “Thans ontstaan er voor bewoners, van met name de Hekerbeekstraat, problemen. De projectontwikkelaar kan en/of wil niet, zoals wij begrepen hebben, beginnen met uitvoering van werkzaamheden. En door de afgraving op genoemd perceel, inclusief een pad achter de woningen met een recht van overpad, ontstaan er thans verzakkingen in achtertuinen. Bij uitblijven van handelen, wellicht ook aan opstallen”, aldus een quote uit de CDA-brief aan het college van B&W.

Eerdere ontwikkelingen
In maart 2018 werd een aanzienlijke verontreiniging van het terrein geconstateerd. Een half jaar later werd bekend dat op het terrein tien woningen gebouwd zouden worden, één perceel was toen pas verkocht. In augustus 2019 publiceerde TV Valkenburg het volgende bericht: “De gemeente heeft een gespecialiseerd bedrijf opdracht gegeven om de bodemverontreiniging op het villa Via Nova-terrein op te ruimen. Dat is de afgelopen weken gebeurd, zegt wethouder Carlo Vankan (Openbare werken, Algemeen Belang). De kosten bedroegen bijna 8 ton, zoals voorzien.”
Daarna bleef het stil rond de bouwplannen.

Archieffoto TV Valkenburg

← Vorig bericht

Boshommelproject in het Geuldal

Pastoor John Burger komt met verklaring

Volgend bericht →