Bedrijf doet aanvraag voor aanleg 'Zonnepark Emmaberg'

Voorpagina » Toerisme » Bedrijf doet aanvraag voor aanleg 'Zonnepark Emmaberg'
De firma Solarpark bv heeft bij de gemeente Valkenburg aan de Geul een vergunning aangevraagd voor de aanleg van een zonnepark op de Emmaberg. De firma wil een perceel van veertig hectare aan de Heihofweg inrichten met zonnepanelen. Met de opbrengst van het zonnepark kunnen ruim 12.000 inwoners van stroom worden voorzien, schrijft het bedrijf in een persbericht. “Mensen die deelnemen aan het project wordt vijftien jaar gratis stroom in het vooruitzicht gesteld”, aldus Solarpark.
Eigen onderzoek
Onderzoekbureau Toponderzoek heeft in samenwerking met weekblad VIA Limburg de meningen van de deelnemers over het zonnepark op de Emmaberg gepeild. Bijna de helft van de respondenten (48%) staat (zeer) positief tegenover de mogelijke aanleg van een zonnepark op de Emmaberg. 29% van de respondenten staat (zeer) negatief tegenover de mogelijke aanleg van een zonnepark op de Emmaberg. 23% van de respondenten blijft neutraal (19%) of weet het niet (4%). Dat het zonnepark goed is voor het milieu is de meest genoemde reden van de voorstanders, 68% van de respondenten gaf deze reden. Daarnaast koos 49% van de voorstanders voor ‘De Emmaberg is een goede locatie’. Tegenstanders vinden de Emmaberg juist geen goede locatie (41%), daarnaast worden horizon- en landschapsvervuiling regelmatig als reden genoemd door tegenstanders.
Geen representatief onderzoek
Het onderzoek van TipValkenburgaandeGeul over het zonnepark op de Emmaberg is ingevuld door 75 respondenten woonachtig of werkzaam in de gemeente Valkenburg aan de Geul.
Plan
Het bedrijf heeft een aanvraag voor het initiëren van een zonnepanelenpark op de Emmaberg van 40ha. groot ingediend. In et voorjaar was nog sprake van 32 ha.
Politiek in Valkenburg
De politieke partijen hebben nog geen standpunt ingenomen in deze kwestie. Het wachten is op een standpunt c.q. beleid van de provincie Limburg.
Archieffoto TV Valkenburg
← Vorig bericht

Bergse eikenboom is kerngezond en wordt niet gekapt

Gevarieerde tentoonstelling boven de bibliotheek

Volgend bericht →