Vijf vragen aan de wethouder over het parkeertarief.

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Berg en Terblijt » Vijf vragen aan de wethouder over het parkeertarief.

Broekhem-Zuid en Hekerbeek hebben lagere parkeerdruk dan andere kernen.De laatste tijd is er nogal wat beroering rond het nieuwe parkeerbeleid en de parkeertarieven. Per 1 april a.s. gaat het nieuwe systeem in. Nog voor de invoering zijn er opmerkingen en handtekeningenacties bij de gemeente binnengekomen. Hieruit zijn al enkele aanpassingen voortgevloeid. Denk maar aan het opschorten van betaald parkeren in de Grachtstraat in Schin op Geul.

Daar zal in de komende tijd gemeten en geteld worden. Bewoners van Broekhem-Zuid haalden handtekeningen op om te protesteren. In hun wijk wordt nu – samen met de Hekerbeek en de Daalhemmerweg – een derde, betaalde parkeerkaart in gevoerd.

Om enige duidelijkheid in de voor inwoners moeilijke materie te geven, heeft de redactie van Tv Valkenburg de wethouder Financiën vijf vragen voorgelegd. De gegeven antwoorden is het standpunt van het gemeentebestuur in deze.

TvV: Waarom is de verhoging van het parkeertarief nodig?
Wethouder:
De inzet van de gemeente om de bewoners zoveel mogelijk van dienst te zijn kost geld. Wij vragen nu 25 euro per jaar als een tegemoetkoming in de administratiekosten. Daar staat tegenover dat wij nu beter in staat zullen zijn om het nieuwe beleid te handhaven.
In Valkenburg kunnen inwoners voor 25 euro 365 dagen per jaar hun auto in hun eigen omgeving parkeren. Ter vergelijking: in de gemeente Vaals betaalt een inwoner 40 euro voor een parkeervergunning, in Gulpen – Wittem 60 tot 240 euro per jaar en in Maastricht 45 (woonbuurten) tot 463 euro per jaar in het centrum.

TvV: Waarom moeten vergunninghouders € 25,= betalen terwijl over een jaar een nieuw, digitaal, systeem wordt ontwikkeld? Was het niet beter geweest een jaar de verhoging uit te stellen?
Wethouder:
De kosten die nu gerekend worden voor de vergunning komen voort uit de taakstelling van €25.000 euro voor 2013, die de raad heeft opgelegd om het zogenaamde belangenparkeren kostendekkend te maken. Dit staat dus los van het nieuwe systeem dat momenteel ontwikkeld wordt.

TvV: Waarom krijgen alleen de wijken Broekhem-Zuid en Hekerbeek een derde betaalde parkeerkaart?
Wethouder:
Alleen de sectoren Broekhem-Zuid en Hekerbeek kunnen beschikken over een derde betaalde parkeervergunning. Deze twee wijken komen bij geen enkele parkeerdrukmeting boven een parkeerdruk van 85% uit. Alle andere wijken hebben op meerdere telmomenten een parkeerdruk getoond van meer dan 85%. Op momenten dat deze grens overschreden wordt, leidt dit in de praktijk tot parkeerproblematieken. In Broekhem-Zuid en Hekerbeek is dit dus niet aan de orde en is er voldoende ruimte om per adres drie vergunningen toe te laten.
TvV: Waarom worden geen parkeergelden geheven op parkeerterrein in de overige kernen?
Wethouder:
De parkeerzones zijn ingesteld in die kernen waar sprake is van ‘parkeerdruk’. Als de gemeente in die kernen niets zou doen, zou het parkeren voor de eigen inwoners in de klem komen. Wij hechten er aan voorwaarden te scheppen om onze inwoners in staat te stellen in directe nabijheid van hun woning op straat te parkeren. In het verleden zijn daarom parkeerzones ingesteld die alleen voor bewoners ter beschikking staan. In de kernen waar dit niet is gebeurd is geen sprake van verhoogde parkeerdruk.

TvV: De controle van de BOA’s op het niet betaald parkeren c.q. te laat wegrijden na betaald te hebben, wordt als zeer streng en onrechtvaardig gevoeld. Kan het gemeentebestuur hier iets aan doen?
Wethouder:
Veiligheid en leefbaarheid zijn speerpunten van de gemeente Valkenburg aan de Geul. Het personeel van het team Toezicht en Handhaving levert een belangrijke bijdrage aan het realiseren hiervan. In Valkenburg treden de BOA’s van de gemeente onder andere handhavend op tegen foutparkeerders en parkeerders die niet of te weinig parkeergeld betalen. Een parkeerboete roept bij bijna iedereen frustratie op. Dat maakt het beeld van de BOA’s en hun werkzaamheden vaak negatief. Klantvriendelijkheid voor onze inwoners en bezoekers staat hoog in het vaandel en is daarom ook een speciaal aandachtspunt.
De afgelopen maanden is minder strikt gehandhaafd in Valkenburg door onderbezetting bij het team van de BOA’s. Sinds februari is dit team weer volledig bezet, waardoor de handhaving op parkeren weer strikt kan worden doorgevoerd. Dit levert meer parkeerboetes op en daarmee ook meer frustraties en dus klachten door mensen die in overtreding zijn. Ook wordt er weer gewerkt in 3 diensten. De BOA’s zijn op bepaalde momenten werkzaam zijn tussen 07.00 uur en 22.00 uur.
De BOA’s houden altijd een ‘pardontijd’ van minimaal 10 minuten in acht. De BOA’s wachten dus bij een overtreding tien minuten alvorens daadwerkelijk een boete wordt uitgedeeld. Als een boete wordt uitgedeeld dan wordt dit zorgvuldig geregistreerd, zodat achteraf geen discussie kan ontstaan of een boete al dan niet terecht is uitgeschreven. Wanneer men het niet eens is met een boete dan kan hiertegen bezwaar worden aangemaakt.
Echter, het aantal boetes dat wordt uitgeschreven omdat de parkeertijd is overschreden is minimaal. Het afgelopen kwartaal slechts 2% van de boetes. Bij boetes ging het hoofdzakelijk om boetes die werden uitgeschreven omdat mensen géén kaartje kochten of omdat er zichtbaar fraude was gepleegd met dagen, weken en maanden oude kaartjes.

Tot zover de vijf antwoorden van wethouder Remy Meijers (PvdA – Financiën) die het collegestandpunt weergegeven heeft. U kunt reageren via dit emailadres (vermeld naam, adres en telefoonnummer): info@tvvalkenburg.nl

Het moge duidelijk zijn dat Tv Valkenburg geen enkele verantwoordelijkheid draagt over de afgegeven antwoorden van de wethouder.

← Vorig bericht

'Gruètsj op Valkeberg' evenement.

Uitzending gemist?

Volgend bericht →